NRK Meny
Normal

Vil samle NTNU og bli Nordens beste studieby

Regjeringen har gitt klarsignal for å sette i gang arbeidet med å samle hele universitetet i Trondheim i en campus.

Campus Trondheim

Innenfor det markerte området kan Trondheims nye campus bli lokalisert om noen år. Kunnskapsdepartementet åpner nå for en samling av hele NTNU.

Foto: Trondheim kommune

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) kunngjorde torsdag at regjeringen åpner for at NTNU kan selge Dragvoll og tomtearealene hvis de går inn for en én-campusløsning.

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik.

Foto: Morten Andersen / NRK

For ordfører Rita Ottervik (Ap) er dette gode nyheter.

– Dette er gjennombruddet for å kunne realisere én-campusløsning i Trondheim. Dette legger grunnlaget for mange vedtak som fører fram til at vi kan blir Nordens mest attraktive studentby i framtida, sier hun til NRK.

–Én-campus er framtida

Tanken er at hele fagmiljøet på Dragvoll skal samles rundt teknologiborgen på Gløshaugen. De eksisterende lokalene og området skal selges og pengene brukes til å bygge moderne nybygg sentralt i byen.

– Vi tenker oss en campus som strekker seg fra Kalvskinnet, Øya, Gløshaugen og opp til Sorgenfri. I dette området er jeg helt sikker på at vi finner plass til nye og moderne bygg som kan huse fagmiljøene som er på Dragvoll i dag, sier Ottervik.

Hun ser også for seg at studentboliger, idrett- og velferdstilbud bygges ut, samtidig som det skal legges til rette for bedrifter i området.

Ny debatt

Diskusjonen om fagmiljøene på Dragvoll skal samles rundt Gløshaugen vil på nytt skyte fart etter Regjeringens klarsignal i dag.

Sist gang en samling av NTNU sto på dagsorden i 2006, endte det med splittelse blant de ansatte og et styre som gikk for en fortsatt to-deling.

Om NTNU er moden for en samling nå, gjenstår å se.

– Isteden for å flikke på de gamle lokalene på Dragvoll, kan både ansatte og studenter få splitter nye anlegg. Dette må være attraktivt også for dem, mener ordføreren, som legger til at studentene er tydelige på at de ønsker seg én-campus.

– Dette tror jeg er framtida, sier Ottervik.

Omkamp?

Torbjørn Digernes, rektor NTNU

NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

Foto: NRK

For sju år siden anbefalte rektor Torbjørn Digernes styret ved NTNU og gå inn for en samlet campus på Gløshaugen.

Fagmiljøet og de ansatte ved universitetet var splittet i lokaliseringsspørsmålet, og styret endte opp med å vedta en løsning med to campus.

Det skjedde etter at Digernes endret sin anbefaling, og ba om at styret gikk inn for en to-campusløsning. Forklaringen på kuvendingen var at det hersket for stor usikkerheten rundt statens bidrag til at han ville anbefale en samling.

I dag er han glad for at kunnskapsdepartementet har gitt grønt lys for en konseptvalgutredning som vil vurdere én-campusløsning versus to-campusløsning for NTNU.

– Dette er et viktig skritt videre mot en løsning på de prekære arealbehovene for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene og i neste omgang for en framtidsrettet campusløsning for hele NTNU, sier rektor Torbjørn Digernes i en pressemelding.

Ny bydel på Dragvoll

I en by som skal vokse med 50 000 innbyggere fram til 2030 er friske arealer mangelvare. Trondheim kommune er åpen for å regulere området på Dragvoll til boliger.

Dragvoll NTNU

NTNU Dragvoll: Byggene og tomtearealene her vil bli solgt hvis NTNU går inn for en samling av universitetet på Gløshaugen. Dette vil åpne for å bygge en helt ny bydel i Trondheim.

Foto: Midtnytt / NRK

– Hvis vi kan bidra med å regulere dette området til boligformål, slik at universitetet får meste mulig penger igjen for tomtene, så vil dette gagne alle parter. NTNU får finansiert nye bygg samtidig som kommunen får mulighet til å bygge boliger der i framtida, sier Ottervik.

Ordføreren har stor tro på en framtidig bydel på Dragvoll. I tillegg til boliger ser hun for seg både private og offentlige servicetilbud i den nye bydelen.

Hun understreker at dette ligger mange år fram i tid. Først skal det bygges nytt for universitetet.

– Det er bra for byen å få samlokalisert universitetet. Det vil gjøre kunnskapsbyen enda mer attraktiv, og det er det som er viktig nå.

Utbygging på 10 år

Utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2013. NTNUs styre vil etter at utredningen er ferdigstilt, ta stilling til ønsket campusløsning.

– Styret har lagt klare premisser for valg av en eventuell én-campusløsning. Jeg har ikke regnet med at departementet ville være i stand til å gi utfyllende svar på disse premissene med de fakta som nå ligger på bordet. Utredningen som nå settes i gang, må gi svar på om disse premissene kan oppfylles, og vi må komme tilbake til dette når kvalitetsgjennomgangen av utredningen er ferdig, sier Digernes.

NTNUs styre vil drøfte den videre prosessen på sitt møte i februar.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at utbyggingen kan ferdigstilles innenfor en tidsramme på 10 år etter vedtak om campusløsning.