Vil saksøke UDI

Blir svaret på klagen om opphold i Norge negativt, er iranerne villig til å prøve alle muligheter for å nå frem med sin sak.

Hamideh Kaffash

Hamideh Kaffash er en av iraneren som ikke har fått opphold i Norge, og som nå vurderer å gå til søksmål mot UDI.

Iranerne som fortsatt venter på svar om de får opphold i Norge, planlegger å gå til søksmål mot UDI dersom svaret på klagen er negativt. Det bekrefter Hamideh Kaffash til NRK.

Hamideh Kaffash

Hamideh Kaffash.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vi har som gruppe snakket med advokat Brynjulf Risnes, og han er villig til å representere oss i et søksmål hvis det skulle bli nødvendig, forklarer Kaffash.

Iranerne fikk beskjed om å forlate Norge på grunn av fare for teknologioverføring til Iran, noe mange har reagert sterkt på. Både ledelsen ved NTNU og studentene selv har benektet at studiet gir slik kunnskap.

Vet vi har rett

Kaffash sa fra seg en Phd-stilling i hjemlandet for å komme til Trondheim og NTNU, men åtte måneder inn i utdanningen fikk hun beskjed om at hun ble kastet ut av landet.

Og hun er ikke alene. De er til sammen 10 iranere som har fått utvisning på samme grunnlag. Kaffash er klar på de må slåss for rettighetene sine.

– Vi vet vi har rett i denne saken, så vi kommer ikke til å gi oss. Alle advokatene vi har vært i kontakt med er enig med oss og mener at UDI har gjort en feil, understreker hun.

Alle iranerne leverte klager omtrent samtidig, og håper derfor også å få svar på samme tid. En av dem fikk 4. juli beskjed om at han likevel får bli i Norge.

Les også: Iraner får likevel bli

Kaffash sier hun er klar over at prosessen vil bli lang og tidkrevende dersom det skulle gå så langt som til et søksmål.

– Jeg er likevel ikke i tvil om det er verdt det, vi har ikke annet valg enn å gå videre i denne saken, sier hun.

Vil representere

Advokat Brynjulf Risnes

Advokat Brynjulf Risnes.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Advokat Brynjulf Risnes, bekrefter til NRK at han ønsker å representere iranerne om det skulle bli nødvendig. Han presiserer at de fortsatt har tro på at saken skal la seg løse uten at søksmål blir nødvendig.

– At én iraner fikk medhold i sin klage gir resten håp om at UDI skal revurderer også de andre sakene på bakgrunn av nye opplysninger, understreker advokaten.

Risnes forteller at han reagerer på begrunnelsen, og mener det i realiteten ikke er gitt noen konkret grunn for avslaget på søknad om opphold i Norge.

UDI viste til utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

– De viser til hvilke paragrafer som skal være brutt, men det gis ingen konkrete eksempler på hvordan disse faktisk har blitt brutt. Det er kun en generell begrunnelse, forklarer Risnes.

Kompliserte saker

Karl Erik Sjøholt

Avdelingsdirektør i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Foto: UDI

Avdelingsdirektøren i UDI, Karl Erik Sjøholt, sier han ikke kan uttale seg konkret om sakene til iranerne som har fått avslag, men er klar på at dette er saker som kan bringes inn for domstol på vanlig måte.

– Det er ikke uvanlig at slike saker havner i rettsapparatet, sier Sjøholt til NRK.

Akkurat hvor lenge iranerne må vente før klagesakene er ferdigbehandlet, kan variere, ifølge UDI. Avdelingsdirektøren forteller at de vurderer sakene på bakgrunn av uttalelser fra PST.

– Der PST har uttalt seg på nytt, har vi på bakgrunn av det innvilget opphold. Vi forventer generelt at saksbehandlingstiden fremover vil være noe kortere med tanke på at rutiner nå er etablert. Likevel er det kompliserte saker med behandlingstid som vil variere, understreker Sjøholt.

Avventer

Risnes begynner ikke jobben med å representere iranerne før etter av svaret på klagen foreligger. Det er derfor ikke sikkert hvor mange han eventuelt vil representere.

– Enn så lenge avventer vi og forsøker å se positivt på det, sier advokaten.

Det er PST som nå må vurdere sakene på nytt, før UDI igjen vil se på spørsmålet om opphold i hvert enkelt tilfelle..

– Dersom PST fortsatt mener det er fare for teknologioverførelse, opprettholder vi vårt avslag og sender saken videre til Utlendingsnemnda for klagebehandling der, forklarer Sjøholt i UDI.

Og går det slik, er Risnes klar på hva som vil skje.

– Blir det ikke et positivt svar på klagen står iranerne klare til å aktivisere seg, og de er villig til å ta i bruk de midler som er tilgjengelig, avslutter advokaten.