NRK Meny
Normal

Vil redde hubroen

Forskere er redde det bare er 10 hubropar igjen i Midt-Norge.

Hubro
Foto: Harald Bjørnestad

Det er fugleelskerne i Norsk Ornitologisk Forening som tar grep for at den følsomme arten ikke skal dø ut. Nå skal de finne ut hvor mange hubroer som finnes i regionen.

Hubroen er en følsom art som minker kraftig i Midt- Norge, og har nå havnet på den norske rødlista som en sterkt truet art.

Hubro
Foto: NRK

Hyttebyggerne må ta hensyn

Selv om hubroen ble totalfredet for snart 40 år siden har menneskelige forstyrrelser vært skjebnesvangre for ugla.

- Det er vi som er den eneste årsaken til at det blir stadig færre hubroer.

- Trusler er hyttebygging, veibygging ved leveområdene, og strømledninger som den setter seg på og dør av elektrosjokk.

Det forteller Kjetil Aadne Solbakken i prosjektgruppa Opprop: Hubro. Han sier at det trolig kun er rundt 10 aktive hubropar i Trøndelag i dag, og at det nå drives feltarbeid med lytting og leting for å finne ut hvor arten hekker og befinner seg.

- Det er en art det er viktig å ta hensyn til når man planlegger hyttefelt og andre inngrep i naturen.

- Jeg tror nok det vil ta en stund før hubroen dør helt ut, men vi vil jo ha en levedyktig bestand. Målet er at vi har såpass mange i trøndersk natur at man faktisk kan støte på hubro i naturen.