Vil legge til rette for bybane

SV i Trondheim mener det er viktig å ta høyde for ny bybane når man bygger om Elgesetergate. Man må også vurdere om det er mulig å koble en bybane opp mot eksisterende jernbanenett mener Svs kommunalråd Ottar Michelsen.