Vil legge ned 23 tingretter i distriktene

Domstolsadministrasjonen foreslår å slå sammen 35 norske tingretter til tolv. Justisdepartementet er positive. Senterpartiet frykter utarming av distriktene.

tingrett

35 tingretter kan bli til tolv.

Video fra Trøndelag

Store nedbørsmengder har gitt stengte veger og togavsporing
1500 besøkende i helgen
I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.