Hopp til innhold

Håper å lage kunstig treningspille for hjertet

Forskere ved NTNU ønsker å lage ei treningspille som kan hjelpe hjertepasienter i framtida.

Treningspille

Her forsker Morten Høydal på små hjertebiter. Håpet er å kunne lage ei pille som simulerer treningseffekt.

Foto: Jøte Toftaker/NRK

Morten Høydal, forsker NTNU

Morten Høydal er en av 17 stjerneforskere ved NTNU i Trondheim.

Foto: Jøte Toftaker/NRK
Hjerte

Et hjerte er et hult muskulært organ som pumper blod eller kroppsvæske gjennom kroppen med gjentatte rytmiske sammentrekninger.

Foto: Colourbox.com / Colourbox

Fysisk trening er bra for hjertet, men hva med alle de som ikke kan trene hardt flere ganger i uka?

Nå driver forskere ved NTNU og forsker på det som i framtida kan bli en treningspille for hjertet. Det var Gemini.no som først omtalte denne saken.

– Vi holder til i nærheten av hjerteavdelinga på St. Olavs Hospital, og har god tilgang på informasjon. I forskninga får vi bruke små biter av hjertene til pasienter som er operert, og disse kan vi forske på, sier Morten Høydal til NRK.

Kan simulere treningseffekt

Forskerne vet at trening er bra for hjertet, og under mikroskopet kan Høydal studere nærmere det som skjer helt nede i den enkelte cellen.

– Alle vet at trening virker for veldig mye, og at det fungerer godt på hjertepasienter. Vi ser blant annet på ionekanaler og kalsium, hvilke mekanismer som blir påvirket, sier Høydal.

Når hjertecellen trekker seg sammen, åpner det elektriske støtet en liten dør. Ut gjennom døren spretter kalsium som sprer seg inne i cellen. Når hjertecellen skal hvile seg mellom slagene, blir kalsiumet pumpet tilbake til et lager gjennom en annen dør.

I friske hjerter går dette hurtig, mens i syke går det tregt.

– En av nøklene til at hjertet fungerer dårlig er at strømmen av kalsium i hjertecellene er dårlig regulert. Da kan det oppstå hjerteflimmer, ventrikkelflimmer, dobbeltslag og i verste fall hjertestans, sier Høydal til Gemini.no

Skal hjelpe hjertepasienter

– Så nå ønsker dere rett og slett å lage ei pille som gjenskaper trening for hjertet?

– Det er klart det er veldig vanskelig, men ja, håpet er og på lang sikt finne ei pille som simulerer effektene som trening gir. Hvis vi klarer dette vil det bedre behandlinga til pasientene, sier forskeren.

Høydal sier dette vil ha en spesiell effekt på hjertepasienter.

– Det er jo slik at hjertesyke ofte er inaktive, og at det er en grunn til at de har fått problemer. Kanskje kan dette være med på å hjelpe, sier han til NRK.