Vil ha hotell drevet av funksjonshemmede

Blindeforbundets ungdom i Midt-Norge er lei av dårlig tilpassede løsninger og at funksjonshemmede ikke får jobb.

Universell utforming for funksjonshemmede

Arkitektur av denne typen illustrerer hvordan vi ønsker utformingen i vårt kommende hotell, sier Njal Gustavsen, prosjektkoordinator for Norsk Blindeforbund, region Midt-Norge.

Foto: Link arkitekter/ Carolyn Ahmer

Trapper, ramper, rom og belysning som gjør det enkelt å være både funksjonshemmet hotellgjest og hotellansatt. Det er målet for et nytt hotell i Trondheim.

– Vi ønsker å ta skjeen i egen hånd istedet for å bære og syte over at vi ikke blir regnet som en ressurs. Vi vil skape arbeidsplasser og muligheter selv, sier synshemmede Lena Gimse, prosjektleder i Blindeforbundets ungdom Midt-Norge.

Blir oversett i søknadsbunker

Store åpne resepsjonslokaler og dunkel belysning gjør det vanskelig for synshemmede å orientere seg i en rekke norske hoteller. Hindringer, omveier og trapper kan gjøre det vanskelig å sitte i rullestol.

– Et universelt utformet bygg er lettvint for alle, sier Arild Røland i prosjektgruppa for hotellet.

Funksjonshemmede

Hotellet må tilrettelegges for flere typer funksjonshemminger, sier Lena Gimse.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Vi ønsker et hotell som for det meste drives av funksjonshemmede. Det er ganske mange som blir oversett i søknadsbunken fordi arbeidsgivere tror det er mye dyrere og mer arbeid å ha en funksjonshemmet arbeidstaker, sier Gimse.

Initiativtagerne ønsker å endre holdninger ved å vise hotellgjester at funksjonshemmede kan drive resepsjon, jobbe i et kjøkken, drive det administrative, være vaktmester og reie opp rom.

– Det er et faktum at vi blir rangert nederst på rangstigen i en ansettelsesprosess, også etter kriminelle, sier Røland.

Les også: – De ser bare handikapet

Handikapforbundet er positive

– Jeg liker ideen om å ansette folk med funksjonsnedsettelser, sier generalsekretær i Norges handikapforbund, Arnstein Grendahl.

Forbundet hadde helst sett at samfunnet var tilrettelagt så godt at alle kunne være der folk er, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller ikke.

– Men det er flott at de vil vise at mennesker med funksjonsnedsettelser klarer det andre klarer, sier generalsekretæren.

Les også: Trosset sitt handikap og ble kulturskolelærer

Jakter på investorer

Prosjektgruppa jobber nå for å finne samarbeidspartnere. De mener hotellet kan fungere som et utstillingsvindu for hvor lite som skal til for at alle grupper skal kunne stå i jobb. Og hvis etableringen blir en suksess kan det bli aktuelt å utvide tilbudet til andre norske storbyer.

Blindeforbundet region Midt-Norge i møte med Hogst

Blindeforbundet har latt seg inspirere av selskapet Hogst som har gitt eks-kriminelle jobb som skogsryddere.

Foto: Njal Gustavsen

– Det er ikke så nøye å bygge eller etablere et hotell selv. Det kan gjerne være en etablert hotelleier som kunne tenke seg å innføre dette konseptet i ett av sine hoteller i Trondheimsregionen, sier Røland.

Selv om initiativtagerne vil skape ordinære arbeidsplasser kan det være aktuelt å inngå en intensjonsavtale med NAV om arbeidspraksis, slik selskapet Hogst AS har gjort.