– Bedre for miljøet å kjøre søppel til Sverige

Renholdsverket mener det er best for miljøet å sende avfall fra Trøndelag 70 mil med lastebil til Sverige.

Avfallsanlegg

Renholdsverket vil sende søppel med lastebiler til Sverige.

Foto: Roger Prang

Trøndelagssøppelet kan bli sendt på langtur dersom Renholdsverket i Trondheim får det som de vil.

Renholdsverket mener nemlig det er bedre for miljøet å kjøre søppel med lastebil til Uppsala i Sverige for brenning enn å brenne det i Trondheim.

– Modellen vi bruker tilsier at det har mindre negativ miljøpåvirkning å sende søpla til Sverige, sier daglig leder i Renholdsverket Knut Erik Ballestad.

Vil ikke bruke lokalt anlegg

I dag brennes avfallet i fjernvarmeanlegget på Heimdal, men det kan det altså bli slutt på.

– Anleggene i Sverige tar ut over 90 prosent av energien fordi de også produserer elektrisk strøm i tillegg til fjernvarme og tar varmen ut av røykgassene. Energiprosenten på Heimdal er lavere, sier Ballestad.

Nylig ble det investert 750 millioner kroner i det store avfallanlegget på Heimdal, slik at det nå har kapasitet for å brenne avfall fra hele Midt-Norge.

Direktør Bjørn Hølås stiller seg undrende til at det skal være bedre for miljøet å sende søpla til Sverige.

– Vi undrer oss over at de miljøberegningene som er gjort betyr at vi ikke får betalt fordi vi har gjort miljømessige tiltak i våre anlegg i Trondheim.

Klager på avgjørelsen

180 000 tonn avfall brennes årlig og blir til fjernvarme i Statkraft Varme sitt anlegg, men de tapte nylig anbudet for søpla fra Trondheim.

Statkraft mener anlegget deres i Trondheim er like bra miljømessig som anlegget i Sverige. De har derfor klaget avgjørelsen inn for klagenemda for offentlige anskaffelser.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge må Statkraft kompensere for avfallet som uteblir for å kunne levere fjernvarme som avtalt.

– Da må vi finne annen type brensel. Enten ved å brenne annet avfall eller erstatte avfallet med gass, olje eller el-kjeler, sier direktør for Statkraft Varme i Trondheim, Bjørn Hølås.

– Helt vanvittig

Naturvernforbundet reagerer på at søppel fra Trøndelag skal transporteres like forbi avfallsovnen som nå får ledig kapasitet.

– Det er jo helt utrolig at det går an å gjøre noe så vanvittig miljømessig sett, sier nestleder i naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Mads Løkeland.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.