Hopp til innhold

Vil ikke ha nye St.Olavs Hospital

Mange leger ved St. Olavs Hospital ville heller blitt igjen i de gamle bygningene enn å flytte inn i det nye sykehuset på Øya.

St. Olavs hospital i Trondheim
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX


De frykter at nybygget gjør det tungvint og dyrt å drive sykehuset, noe som igjen vil gå ut over pasientene, skriver Adresseavisen.

Mye av skylda for misnøyen får valget om å bygge sykehuset i en sentermodell med seks separate hus til ulike organer i kroppen.

Klinikksjef på hjertemedisin, Knut Bjørnstad, trives godt der han er.

- I det nye sykehuset er det masse luft, fine farger, tv og pc. Men dette vi først og frems trenger for å drive godt, sier han til Adresseavisen.

Stormannsgal

Avisen har snakket med 112 kilder i og rundt sykehusmiljøet på Øya om det nye sykehuset. Det er den dyp skepsis og misnøye som kommer frem. Mange sier rett ut:

- Hvis det var opp til oss, ville vi heller blitt igjen i den gamle høyblokka.

I følge ansatte på sykehuset er visjonen om verdens beste sykehus en saga blott. Sykehusmodellen blir betegnet som "stormannsgal". Et sykehus man ikke har råd til å drive slik det var tenkt. Kildene peker på at lokalene er flotte, men egner seg dårlig til sykehusdrift.

I tillegg er sykehuset e n trussel mot fagmiljøet, det har for få senger og fagfolkene mener de er overkjørt fra dag én.

Bekymret

Mangeårig avdelingsoverlege Pål Benum har bygd opp det som mange karakteriserer som landets beste ortopediske klinikk. Han er sterkt bekymret over livsverket.

- Min overordnede bekymring, i likehet med mange andres, er fremdeles det økte behovet for personale. Jeg er også særdeles bekymret for de lave antallet senger som er planlaget, og jeg er veldig redd for at etablerte medisinske miljø blir så spesialserte at vi taper på generell behandling. Jeg ønsker ikke å komme med surmaget kritikk, og det er viktig at vi må fosøker å gjøre det beste ut av situasjonene vi har havnet i, sier Benum til avisa.

Han sier det er umulig å forandre sentermodellen i sin helhet og at spørmålet nå er hvilke grep som kan gjøres for å berge St. Olavs Hospital.

- Kom skjevt ut

Direktør, St. Olavs Hospital, Gunnar Bovim.
Foto: NRK.

Fagfolkene på universitetet var for sykehusmodellen, men fagfolkene på sykehuset var mot.

- Prosjektet kom skjevt ut fra hoppkanten. Politikerne ble overbevist, aldri fagfolket på sykehuset, og det lider prosjektet under ennå, sier sykehusdirektør Gunnar Bovim.

Han vedgår at sykehusutbyggingen ikke har klart å kombinere hensynet til pasienten, fagfolkene og effektiv drift.

- I dette prosjektet har ikke det skjedd. Da det ble valgt en modell fagfolkene var i mot, følte de at de ikke ble hørt. Og da ble det brukt for lite kefter på å prøve forme modellen til noe bedre sier Bovim til avisa.