Hopp til innhold

Vil ikke fjerne offentlige skoleresultater: – Viser hva vi trenger å jobbe med

Rødt foreslo å fjerne offentlige resultater etter nasjonale prøver, men fikk ikke gehør i utdanningskomiteen.

Nasjonale prøver

VISER UTVIKLING: Zeynep Kubra Kizilirmak er nestleder i elevrådet på Huseby ungdomsskole og mener offentlige resultater fra nasjonale prøver er positivt.

Foto: Morten Andersen / NRK

Resultatene fra nasjonale prøver fører ofte til avisoverskrifter. Skoler rangeres og settes opp mot hverandre. Dette ønsker Rødt en slutt på, og har derfor foreslått å fjerne offentliggjøringen av resultatene.

På Huseby ungdomsskole i Trondheim sier eleven Zeynep Kubra Kizilirmak (13) at nasjonale prøver kan være litt stressende, men at det gjelder å bevare roen.

Nestlederen i elevrådet mener resultatene bør være offentlige.

– Jeg synes det er bra fordi de viser hva vi trenger å jobbe med. Det er kjempebra fordi da får vi en utvikling på skolen, sier Kizilirmak.

Ifølge niendeklassingen er det få elever som diskuterer resultatene skolene får. Hun mener det er et problem dersom resultatene ikke lengre skal være offentlige.

– Det blir vanskelig for skolen å sjekke hva man skal jobbe med, og om elevene trenger mer lesing, sier hun.

Les også: Rektor er kritisk til åpne skoleresultater: – Du føler på en skam

Hilde Klungsøyr.
Hilde Klungsøyr.

Læreren vil ha ro

Rødt mener offentliggjøringen fører til fremstilling av skolevinnere og -tapere, og at resultatene også gir et uriktig bilde av hva skolen er god på.

I tillegg fører offentliggjøringen til et press hos skoleledere og elever, Ifølge Hege Bae Nyholt, stortingspolitiker (R) og leder av forsknings- og utdanningskomiteen.

Forslaget har støtte hos SV, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund.

For Tellef Aune Ellingsen, plasstillitsvalgt og lærer på Huseby barneskole, gir forslaget mening.

– Vi ønsker ikke at vi skal ha a-skoler og b-skoler. Når resultatene kommer i avisene kan foreldre tenke det. Som skole kan man jobbe veldig godt, men likevel ikke få et godt resultat, sier Ellingsen.

Tellef Aune Ellingsen

Tellef Aune Ellingsen er plasstillitsvalgt og lærer på Huseby barneskole. Han mener fjerning av åpne resultater gir arbeidsro til lærerne.

Foto: Morten Andersen / NRK

Læreren sier han blir påvirket av at resultatene fra skolen gjøres offentlig.

– Man føler på resultatet. Som skole om man får et dårlig resultat så liker man ikke det. Vi mener vi gjør det godt på skolen her, men så gjør vi det ikke nødvendigvis så bra likevel, sier Ellingsen og sikter til skolens resultater på nasjonale prøver.

– Hvordan ville det innvirket på din hverdag dersom offentliggjøringen ble avvikla?

– Lærere og skoleledere kan få mer ro rundt å jobbe og kan jobbe bedre uten å få det presset utenfra om at resultatene blir offentliggjort, sier Ellingsen.

Les også: Drastisk økning i barns timeplan: – Kjedelig å sitte så mye i ro

Elever solbakken skole
Elever solbakken skole

Rektor vil ha offentlige resultater

Robert Flataas er rektor på Huseby ungdomsskole. Han er kritisk til Rødts forslag om å fjerne offentlige resultater.

– Det handler om at vi må ta perspektivet til skattebetalerne våre. Jeg synes vi skylder dem beskjed om hvordan statusen er i norsk skole, sier Flataas.

De ansatte på skolen legger ikke stor vekt på å forberede elevene til de nasjonale prøvene, sier Flataas.

Robert Flataas Huseby skole rektor

Robert Flataas er rektor på Huseby ungdomsskole. Han er også vara i bystyret for Høyre, som er kritiske til Rødts forslag.

Foto: Morten Andersen / NRK

Som rektor bruker han resultatene fra nasjonale prøver til å forstå trender på egen skole, slik at han deretter kan sette inn tiltak.

– Det er ikke for å gjøre noe fort og galt, men at vi kan drive skoleutvikling på lengre sikt. Her ser vi klare sammenhenger mellom elevenes leseferdigheter på femte trinn og hvem som kommer seg gjennom videregående skole, sier rektoren.

Rektoren blir ikke særlig påvirket av offentliggjøringen og tror heller ikke at de fører til a- og b-lag i skolen.

– Jeg opplever at de aller fleste bruker resultatene til å utvikle skolene, sier han.

Les også: Ungdommer er mindre lykkelige enn før: – Vi er bekymret for fremtiden

Hedda Hugdahl Skjold og Sigrid Jørås Larsen
Hedda Hugdahl Skjold og Sigrid Jørås Larsen

Rødt: – Skuffa

Denne uka har forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget behandlet forslaget.

Det ble ikke flertall for forslaget til Rødt og komiteen innstiller derfor på at resultatene bør fortsette å være offentlige.

Hege Bae Nyholt (R), leder av Utdanningskomiteen er skuffa:

– Jeg er både litt overraska og skuffa. Her hadde vi alt å tjene på å lytte på lærerne, som er tydelige på at å slutte å offentliggjøre resultatene fra nasjonale prøver er noe de ønsker.

Hege Bae Nyholt
Foto: Marthe Svendsen / NRK