Vil ikke betale for Blekens altertavle

Trondheim kommune vil ikke være med å betale for flytting av Håkon Blekens altertavle fra den katolske kirken i byen. Flyttingen vil koste flere millioner kroner.

Håkon Blekens altertavle

Det vil koste flere millioner kroner å flytte ett av Håkon Blekens hovedverk fra den katolske kirken i Trondheim.

Foto: Rune Kjær Valberg/Aksel Kroglund Persson / NRK

Rita Ottervik

Rita Ottervik vil ikke betale for flyttingen av private kunstverk.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Det mangler nå 800 000 kroner for å få tatt vare på den seks meter høye og ti meter lange altertavlen som står i St. Olavs kirke i Trondheim. Den katolske kirken skal rives og det skal bygges en ny kirke på den samme tomten.

Kunstverket regnes som ett av Håkon Blekens hovedverk og det har vært flere som har vært engasjert i å få flyttet stein- og glassmosaikken til et annet sted der publikum kan se det.

– Private kunstverk ikke vårt ansvar

Kommunen behandlet pengespørsmålet tirsdag og har konkludert med at flyttingen ikke er en kommunal oppgave.

– Kunstverk som er i privat eie er den enkeltes ansvar. Vi har bistått med møter og informasjon for å sikre altertavlen, så det har vært vår rolle i dette, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik til NRK.

St. Olav kirke i Trondheim

St. Olavs kirke i Trondheim skal rives for få plass til større menighet. Da blir det ikke plass til Blekens kunstverk.

Foto: Rune Kjær Valberg

Stein- og glassmosaikken er satt opp på en mursteinsvegg og lar seg ikke flytte på noen enkel måte. Selskapet for Trondhjems Bys Vel engasjerte seg i saken og la over én million kroner på bordet for å få flyttet altertavlen til Vitenskapsmuseet. Også andre private bidragsytere har gitt millionbeløp for å få flyttet altertavlen.

Rågivning og motivering

Planen var å rive den katolske kirken først, for deretter å løfte Blekens kunstverk ut av kirkeruinene. Nå ser det ut til at planen strander om ikke noen bidrar med de pengene som mangler. Etter de private donasjonene, mangler det altså om lag 800.000 kroner.

– 800.000 er ganske mye penger. Om vi skal ta ansvar for alle private flyttinger av private kunstverk, kommer det til å bli en formidabel oppgave for kommunen. Vi ønsker å bidra med rådgiving og motivering rundt flyttingen, sier Ottervik.

Den katolske menigheten i byen har vokst fra 500 til 5000 medlemmer siden kirken ble bygd i 1973. Altertavlen står nå på skrå i forhold til den nye kirkebygget slik at de ikke greier å integrere deg i nybygget.

– Jeg håper det blir en løsning. Det er et viktig kunstverk, men vi ser også behovet til den katolske kirken til å få en større kirke og realisert planene rundt det, sier Ottervik.