Vil ikke betale etter luseskader

Måsøval Fiskeoppdrett på Frøya godtar ikke forelegget på fem millioner kroner som de fikk etter et lakselusangrep for snart to år siden. I ei pressemelding skriver selskapet at de mener det ikke er grunnlag for straffansvar. Saken vil nå bli oversendt tingretten.