Lovendringer skal hindre en ny Fritz Moen-sak

Stortinget vil ha lovendringer som skal hindre justismord. Endringene kommer etter Fritz Moen-saken

Fritz Moen

Fritz Moen var offer for justismord, uskyldig dømt for to drap i Trondheim.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Moen, som var funksjonshemmet, sonet 18 år i fengsel for to drap og voldtekter han ikke hadde begått. Lovendringene skal forebygge at uskyldige blir dømt..

– Det er vårt ansvar som politikere å få på plass lover som så langt det er mulig sikrer en rettferdig rettergang og forhindrer justismord, sier ordfører for saken i Stortinget, Stine Renate Håheim (Ap).

Stortinget vedtar tirsdag de nødvendige endringene i straffeprosessloven.

Strengere krav

Blant det som Stortinget enstemmig kommer til å gå inn for, er at siktede med nedsatt funksjonsevne kan ha særlig grunn til forsvarer og at aktor får plikt til å frafalle tiltalen dersom bevisene ikke er gode nok. I tillegg blir det strengere krav til mandatet for sakkyndige i retten.

En enstemmig justiskomite har sluttet seg til forslagene fra regjeringen og understreker betydningen av at straff og strafferettslige reaksjoner blir truffet på riktig måte. Komiteen mener at tiltakene vil være med på å styrke rettssikkerheten.