Hopp til innhold

Vil hindre at utenlandske lastebilsjåfører kjører ulovlige oppdrag i Norge

Lastebilnæringa er bekymret for økt ulovlig transportvirksomhet i Norge. De krever bedre kontroller av utenlandske lastebilsjåfører.

Denne Facebook-videoen er fra en parkeringsplass for tungtransport på Vestby utenfor Oslo. Her står mellom 50–60 vogntog parkert. Mange oppholder seg lenger enn de har lov til, sier daglig leder i transportfirmaet Leiv Sand, Arild Sand.

I 2018 krysser 3000 utenlandske vogntog den norske grensa daglig. Ifølge tellinger som Lastebileierforbundet har utført, er 600 av disse uten last når de ankommer landet.

Roar Melum, Lastebileierforbundet

Roar Melum, som er regionsjef i Norges Lastebileierforbund Trøndelag, sier til NRK at de utenlandske transportørene ødelegger for norsk næringsliv.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Målet for dem som kommer tomhendt er å få tak i det indre markedet i Norge, og her konkurrerer de på helt andre betingelser enn de norske aktørene. Kontrollsystemet vi har i dag er lett å manipulere, sier Roar Melum, som er regionsjef i Norges Lastebileierforbund Trøndelag.

Problemet er at utenlandske sjåfører tar mindre betalt for jobbene i Norge enn norske firmaer gjør. Dessuten gjennomfører de oppdrag de ikke har lov til å utføre, hevder lastebilnæringa.

Men slik systemet er i dag er det svært vanskelig å oppdage det som kalles ulovlig kabotasje.

Få anmeldelser

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Transportører fra EØS har adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge, og omfanget øker.

I 2017 ble 18.000 internasjonale kjøretøy kontrollert av Statens vegvesen og under en prosent av disse ble anmeldt, viser tall fra Vegdirektoratet.

– Urettferdige konkurransevilkår

Men til tross for økte kontroller, så opplever ikke den norske transportnæringa at man får bukt med den ulovlige transporten som foregår i Norge.

Arild Sand, daglig leder i Leiv Sand

Daglig leder i transportfirmaet Leiv Sand, Arild Sand, sier at behandlingen av utenlandske sjåfører er uverdig.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Like i nærheten av vår bedrift er det en døgnhvileplass for vogntog, og der står det ofte utlendinger på dagevis. De lager seg mat ute på plassen og de går på do bak bilen, for toalettene er jo ikke døgnåpne. De er her for å eksportere varer, for her er det mye penger å tjene, sier daglig leder i transportfirmaet Leiv Sand, Arild Sand, til NRK.

Sand synes det er synd at man ikke har bedre kontrollmuligheter.

– Det hadde vært fint om de kunne konkurrere med oss på riktig vilkår, for norske transportører har ikke mulighet til å kjøre alle oppdragene uansett, sier han.

Kontroll av tungtransport

I løpet av 2017 utførte Statens vegvesen 88.313 kontroller av tunge kjøretøy i Norge.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Video viser lovbrudd

En Facebook-video, som er delt mange ganger, viser en parkeringsplass som blir brukt av langtransportsjåfører på Vestby utenfor Oslo.

Opptakene er gjort av en norsk lastebilsjåfør i desember i 2017. Omtrent 50–60 vogntog står parkert.

– På videoen ser man utenlandske sjåfører som parkerer og oppholder seg der i hele mellomjula, og flere blir værende til januar. Ifølge norsk lov skal sjåførene ha betalt for å stå der, men de blir ofte utnyttet og oppholder seg derfor gratis i påvente av arbeid, sier Arild Sand.

– Trenger bedre verktøy

Jan Ivar Moen er fagleder for utekontroll i Statens vegvesen i Trøndelag, og han sier der er vanskelig å oppdage ulovlig kabotasje.

– Fraktbrevet som sjåførene viser er jo inngangsbilletten for å få lov til å drive kabotasje, og da må jo vi være sikre på at alle fraktbrevene blir vist, at de er ekte og at ingen blir gjemt unna, sier han.

Fagleder utekontroll, Jan Ivar Moen

Jan Ivar Moen er fagleder for utekontroll i Statens vegvesen i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Hadde vi fått et system hvor vi kunne sjekket opp fraktbrevene elektronisk, så hadde det vært enklere å kontrollere, fortsetter Moen.

Og elektroniske fraktbrev er noe både Lastebileierforbundet og daglig leder i Leiv Sand etterlyser.

– Med elektroniske fraktbrev så kan man kontrollere frakten opp mot et register, og det er urovekkende at dette ikke eksisterer. Dette handler om både konkurranseevnen til norsk næringsliv og ikke minst trafikksikkerheten, sier Roar Melum.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, sier regjeringen jobber aktivt med å bedre kontrollene.

– Regjeringen har gjort mye for å bedre dette. Vi har økt aktiviteten ute ved kontrollstasjonene, og i tillegg jobber vi aktivt opp mot EU i forbindelse med regelverket for kabotasje, sier han til NRK.