Hopp til innhold

Vil halvere prisen på kollektiv – flertall skeptiske til å ta bussen oftere

Billigere buss, tog og trikk har blitt en valgkampsak i Trondheim og Trøndelag. Men er det nok til å få folk til å reise mer kollektivt?

Guro Haugskott på veg inn på bussen

DYRE BILLETTER: Guro Haugskott tar bussen hver dag til jobb, selv om hun syntes bussbillettene er altfor dyre.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Det tar for lang tid å ta bussen, og det blir altfor tungvint.

Det sier Wenche Lian, som mener det handler mer om reisetiden enn prisene.

Hun kommer ikke til å benytte seg mer av kollektivtilbudet om prisen på månedskortet blir redusert.

– Det er ikke nok å redusere prisen litt.

Wenche Lian

For Wenche Lian er det viktigst å komme dit man skal fortest mulig.

Merete Foss

Merete Foss tar både tog og buss ukentlig. Hun tror flere ønsker å ta bussen om prisen går ned.

Marius Løssen

For Marius Løssen er det ikke et alternativ å reise mer kollektivt. Han pendler fra Stjørdal til Midtbyen, og er avhengig av å kunne hente barna fort på skolen om det skjer noe.

Anne Gunhild Nørland

Anne Gunhild Nørland synes det er bra om prisene går ned, men hun er overbevist om at det ikke kommer til å få flere folk til å velge kollektivt.

Eirik Weche

Eirik Weche tar bussen til vanlig, men han innrømmer at han hadde kjørt bil om kommunen hadde bygd ut flere parkeringsplasser i byen.

Hun er ikke alene om å mene dette.

I en ny måling utført av Noratat på oppdrag fra NRK, svarte 53 prosent i Trøndelag at de ikke kommer til å reise mer kollektivt om prisen på månedskort blir redusert.

Valgkampsak

Billigere månedskort har blitt en valgkampsak i trønderhovedstaden foran høstens valg. Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne går alle inn for priskutt.

  • Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti vil halvere prisen på månedskortet for alle som tar buss. De vil ha prisen på månedskort voksne ned fra 920 til 460 kroner. I trondheimsregionen vil priskuttet også gjelde for tog og trikk.
  • Miljøpartiet de Grønne går til valg i alle fylker på bedre og billigere kollektivtilbud.
  • Venstre vil sette ned kollektivprisen over hele landet, og gjør månedskort 250 kroner billigere for alle.

Trondheim vil kunne gå fra å være den dyreste kollektivbyen til en av de billigste.

Buss i prinsenkrysset

Siden 2019 har metrobuss-systemet blitt utviklet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ser det positive i tallene

Undersøkelsen er ikke helsvart for partiene som foreslår billigere månedskort: I Trondheim svarer 40 prosent ja til at en prisreduksjon vil føre til mer kollektivreising.

Blant de spurte under 50 år i Trondheim, svarer faktisk et flertall at billigere busskort vil føre til at de tar bussen mer. At det likevel ender på nei, skylder en tydelig negativ gruppe på over 50 år.

Dette synes Ap og MDG er gode tall.

Det forteller oss at veldig mange kan og vil reise mer kollektivt om det blir billigere. Jeg tror og håper at bileierne også kan la seg friste til å la bilen stå, sier Line Fjørstad (MDG).

Line Fjørstad

Line Fjørstad er fornøyd med at rundt halvparten er villig til å bruke mer kollektivtransport om prisen går ned.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er nesten mer enn forventet, sier ordførerkandidaten i Arbeiderpartiet, Emil Raaen.

Kun periodebilletter

Aps forslag om billigere billetter vil gjelde kun for måneds- og periodebilletter. Emil Raaen (Ap) forklarer at de ønsker å prioritere de som velger å endre på reisevanene sine.

Vi har et begrenset antall midler, så vi må prioritere de rutene som går og prisen.

 Emil Raaen

Emil Raaen forklarer at denne prioriteringen er bra for folket, bra for lommeboken og bra for de ambisiøse klimamålene de har satt seg.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Årsaken til at det ikke har blitt tatt grep om billigere billettpriser tidligere er fordi utviklingen av metrobuss-systemet har stått i første rekke.

Vi har bygd ut bussen så vi har kapasitet til å ta imot passasjerene.

Foreslår å bruke pisken

Samfunnsøkonom Lana Krehic har forsket på kollektivtransport og etterspørsel. Ifølge Krevich vil det å redusere prisen på månedskort sannsynligvis vil få folk til å ta mer buss, men at andre løsninger vil ha bedre effekt.

Hvis formålet er å få bilkjørere til å ta bussen, er det nok pisken mer effektiv. Her viser forskning at både det å redusere antall parkeringsplasser og øke prisen på å bruke bil, vil redusere bilbruken, forteller Lana Krehic.

Lana Krehic

Lana Krehic mener at lavere priser på buss vil være en god måte å redusere den økonomiske belastningen for de som har minst å rutte med i samfunnet, men at det ikke vil få ned bilbruken.

Foto: Elin Iversen / NTNU

Hun forklarer at forskningen viser at reisende reagerer mer på endring i prisen på enkeltbilletter enn månedsbilletter, det vil si at vi er mer prissensitive når det gjelder prisen på enkeltbillett.

Generelt vil en reduksjon av prisen på månedsbilletten føre til en mindre økning i bussbruk enn hvis prisen på enkeltbilletter reduseres.

En bløff

Pål Sæther Eiden, fylkesordførerkandidaten for Høyre i Trøndelag mener forslaget til Arbeiderpartiet er lite realistisk å få til.

– Det er et desperat valgkamputspill som jeg vil karakterisere som en ren bløff, slår han fast.

Pål Sæther Eiden

Pål Sæther Eiden tror at å redusere prisen på kun månedskortet ikke vil bidra til en bedre kollektivtransport.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han forklarer at han ikke tror at alle som er med i Miljøpakken vil støtte forslaget.

De gir bare lavere priser til de som allerede bruker det. Halv pris på månedskortet er ikke svaret på bedre kollektiv.

Han trekker frem studenter og unge som grupper de må tilpasse billettprisene for, samtidig som de må sørge for flere busser som ikke er overfulle.

Fylkesordførerkandidaten til Ap i Trøndelag, Per Olav Hopsø, skrev følgende i en e-post til NRK lørdag. Dette er hans svar til Elden:

– Tallene er jo veldig bra når så mange (flertallet over 50 år) sier de vil reise oftere. Husk at kollektivandelen i Trondheimsregionen ikke er i nærheten av de tallene.

Han sier at det ikke vil nytte med tiltak som å fjerne parkeringsplasser og skru opp bompenger for å få folk til å velge kollektivt.

– Nå må vi ha gulrøtter og gjøre det billigere å velge bussen.

Passer ikke i hverdagen

For Wenche Lian og Anne Gunhild Nørland er ikke prisene det viktigste.

De mener de fleste som svarte «nei» på spørreundersøkelsen er i en kategori som ikke har mulighet.

– Pendling, småbarn og daglige gjøremål funker ikke kombinert med å både vente på fulle busser, og å måtte bytte buss, sier Anne Gunhild Nørland.