Vil ha superbusser

Trondheim kommune ønsker å bygge egne veier og tunneler for busser slik at de kan kjøre langt raskere enn øvrig biltrafikk.

Busser
Foto: Andreas Skeide / NRK

Ifølge kommunalråd for Arbeiderpartiet, Åse Sætran, kan deler av tilbudet være på plass om tre år.

Fra 2009 til 2012 ønsker politikerne å foreta utbygginger for 130 millioner kroner for å øke fremkommeligheten.

Aase Sætran, byråd for Ap i Trondheim

Aase Sætran

Foto: NRK

- Her skal fremkommeligheten for bussene økes betraktelig. Det skal bygges flere kollektivfelt og egne kollektivgater og -tunneler, så her skal det bli veldig attraktivt å reise med buss, sier Sætran.

Ny teknologi

Neste år tar bussene i Trondheim i bruk teknologi som gjør at lyskryssene prioriterer å gi kollektivtransporten grønt lys. De reisende skal få opplyst ved holdeplassene hvor langt unna bussen faktisk er med GPS-teknologi. Beregninger tyder på at kjøretiden vil bli 10-15 % raskere.

Intensiv utbygging av kollektivfelt

På E6 ved Sandmoen på Heimdal, fra SP Andersens veg til T. Bratts veg ved Lerkendal og fra Skovgård ved Charlottenlund til Omkjøringsvegen skal det etter planen bygges kollektivfelt i år.

Neste år planlegges det bygging av flere kollektivfelt blant annet langs begge retninger i Jonsvannsveien, langs Høgskoleringen-Strindveien og langs Chr. Frederiks gate ved Singsaker.

Ellers planlegges det bygging av en bussluse og vegutvidelse i Sivert Tonstads veg på Heimdal neste år og en bussveg i Østmarkvegen på Lade i 2011. Planleggingen av Tyholt tunnel skal starte neste år.

Politikerne skisserer også en plan om å øke rutetilbudet gradvis de neste årene.

De rødgrønne partiene, Venstre og Krf står bak planene som er en del av Miljøpakken. De håper en offensiv satsing på kollektivtrafikk i Trondheim vil føre til atskillig mer penger fra Samferdselsdepartmentet i form av såkalte belønningsmidler. I 2009 har Sør-Trøndelag fylkeskommune søkt om 75 millioner kroner. De siste årene har de mottatt rundt 20 millioner.