Normal

Vil ha strøm til Sør-Gjæslingan og Nordøyan

Sterke krefter jobber nå for å få strøm ut til Sør-Gjæslingan og Nordøyan i Vikna kommune, men Nord-Trøndelag E-verk tror dette kan bli dyrt.

Sør-Gjæslingan

Sjøkabelen som gikk ut til Sør-Gjæslingan ble aldri reparert etter at den ble ødelagt i 1982.

Foto: Ellen J. H. Olsen

I 1962 ble det lagt strømkabel til øygruppa Sør-Gjæslingan. 20 år senere ble kabelen ødelagt og Nord-Trøndelag E-verk mente de ikke hadde leveringsplikt lengre fordi det ble fraflytningssted. Dette fikk de medhold ifra myndighetene, og siden har området vært uten strøm.

– Det som skjedde i etterkant da kabelen røk, var at NTE søkte om fritak fra forsyningsplikten med bakgrunn i at Sør-Gjæslingan var et fraflytningsområde. Kostnaden forbundet med reparasjonen var veldig høy, forteller Rune Paulsen om er avdelingssjef for strategi og analyse i NTE nett.

Vil kvitte seg med betegnelsen fraflytningssted

– Det må være på tide å få gjort om Sør-Gjæslingan fra et fraflyttningssted til et veldig viktig område som har nasjonal interesse, sier Lars Halvar Nilssen i Sør-Gjæslingan velforening.

Velforeningen mener det nå er på tide av øygruppa igjen blir forsynt med strøm.

– Med tanke på næringslivet er det i dag mye oppdrettslokaliteter på vestsiden av Vikna. disse fyres i dag med dieseldrevet strøm. I tillegg har vi et interessant område i Nordøyan som har veldig fin utvikling for fritidsområder, forteller Nilssen.

Fiskeværet Nordøyan

Nordøyan har aldri hatt strøm. Nå vil de samarbeide med Sør-Gjæslingan for å få det til.

Foto: Knut Grindvik

Vil samarbeide om strøm

Nordøyan har aldri hatt kabelforbindelse, men ønsker å delta i et samarbeid om strøm.

– For oss er det viktig å få strøm utover for å ivareta oppdraget med fredning av Nordøyan og å ivareta bygningsmassen, sier Asbjørn Roar Brekk som jobber med strømspørsmålet for eierne av Nordøyan

– Det betyr veldig mye å få strøm til hele dette området. Dette går både på det grønne skiftet og på utvikling med tanke på kystkultur, reiseliv og annet næringsliv, sier Nilssen

– Vil bli vurdert som alle andre

NTE forteller at betegnelsen fraflytningssted ikke betyr noe for dem lengre. De er klare til å være med på et samarbeid med alle aktører for å få på plass nye strømleveranser.

– Hvis det er grunnlag for ny forsyning til det området vil NTE Nett vurdere den henvendelsen på samme måte som vi vurderer alle andre, sier Paulsen.