Vil ha sin del

Helse Nord-Trøndelag krever nesten 70 millioner kroner ekstra fra staten. Ber lokale stortingspolitikere om hjelp.

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger

Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Ifølge det offentlig oppnevnte Magnussen-utvalget får Helse Midt-Norge i år 324 millioner kroner for lite i forhold til de andre helseforetakene. Og av den potten krever styret i Helse Nord-Trøndelag nærmere 70 millioner kroner, som de mener staten bør bla opp.

- Dette er jo svært viktig for Helse Midt-Norge og for oss i Helse Nord- Trøndelag fordi det vil jo gi oss muligheter til å gi en bedre spesialisthelsetjeneste. Det vi forutsetter er jo at vi får vår andel når de pengene eventuelt kommer til Helse Midt-Norge.

Det sier styreleder Steinar Aspli i Helse Nord-Trøndelag. Han krever at de trønderske stortingspolitikerne gjør sitt i saken.

- Jeg forventer at de trønderske stortingsrepresentantene gjør det som forventes av dem, sånn at vi får rettet opp denne skjevfordelinga.