Vil ha rundballene vekk fra veiene

Etter en periode med svært mange elgpåkjørsler vil Trygg Trafikk vil ha slutt på lagring av rundballer langs veiene.

Rundball

Disse rundballene har tydelige spor etter besøk av elg.

Foto: Knut Reitan / NRK

– Alt for mange halmballer ligger for nært veien, dette bør vi gjøre noe med, sier Idar Ertsås, distriktsleder i Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag.

De siste dagene har det vært ekstremt mange elgpåkjørsler.

Elg ved E6

Denne elgen beitet ved E6 i Levanger tirsdag morgen.

Foto: Vegard Woll / NRK

En av utfordringene er rundballer som lagres langs veien, disse kan nemlig lokke sulten elg nærmere trafikken.

Flere regler

Det er flere regler som regulerer hvor nært man kan legge rundballer langs offentlig vei, blant annet er det egne byggegrenser.

Disse er forskjellige avhengig av hva slags type vei det er snakk om. Langs E6 er grensen eksempelvis 50 meter, andre veier har grenser på 30 eller 15 meter.

I dag blir ikke disse håndhevet i Nord-Trøndelag.

– Et annet regelverk ligger til grunn for at vi opererer med en sikkerhetsgrense på sju meter, sier senioringeniør Ola Belsaas i Statens vegvesen.

Han ønsker i første omgang å be de som lagrer rundballer om å bruke sunn fornuft.

Vil ha 50 meters avstand

Fylkessekretæren i Trygg Trafikk tar til orde for å ta i bruk de såkalte byggegrensene.

I praksis vil det bety at rundballer må ligge minst 50 meter fra E6.

– Det er mange rundballer som ligger nærmere enn det. Dersom folk kjenner reglene og følger dem, får vi en bedring, sier Ertsås.

Ola Belsaas i vegvesenet sier at riset bak speilet er å håndheve byggegrensene.

Men de skal nå ha en dialog med næringen, og kommer ikke til å konkludere før etter denne vintersesongen.