Vil ha rundballene unna veien

Rundballer, containere, maskiner og andre gjenstander som står for nær veien kan føre til farlige trafikksituasjoner og alvorlige ulykker ved utforkjøring.

kampanjeskilt ved E 16 Begnadalen

Rundballer som ligger innenfor sikkerhetssonen i veikanten ødelegger for sikten og kan skape farlige trafikksituasjoner.

Foto: Steinar Svensbakken, Statens vegvesen

– Vi har en såkalt sikkerhetssone langs veiene våre. Utgangspunktet for denne sonen er at vi prøver å unngå at det står gjenstander plassert nær veien. Vi ønsker ikke at noen skal få bråstopp som kan føre til alvorlig skade eller dødsulykker, forklarer Mads Ole Kringen, overingeniør i Statens vegvesen.

Vegvesenet opererer med en sikkerhetssone ut fra hvitstripa på veikanten, og sonen settes opp ut fra fartsgrense langs veien.

– Vi ønsker ikke at rundballer, tømmer, maskiner eller andre ting som kan skape farlige situasjoner blir lagret i sikkerhetssonen, sier Kringen.

Gjenstander i veikanten

Statens vegvesen ønsker å forhindre ulykker ved å passe på at gjenstander ikke ligger for nær veien.

Foto: Statens vegvesen

– Trafikantene taper på det

30 prosent av ulykker langs veien er utforkjøringer, og lagring innenfor sikkerhetssonen kan medføre alvorlige ulykker langs veien. Samtidig kan det føre til dårligere sikt, og øke faren for viltpåkjørsel.

– Hvis denne sonen blir brutt er det trafikantene som taper på det. Hvis for eksempel noen kjører utfor veien og kjører inn i noe som er satt innenfor sonen, vil de få en bråstopp som kan føre til alvorlig skade eller dødsulykke. Dette er spesielt hvor vi har fartsgrense på 70 og 80 km/t, forteller Kringen.

Tømmer nær veien

Gjenstander som ligger for nær veien kan føre til bråstopp ved utforkjøring og alvorlige ulykker.

Foto: Statens vegvesen

Et problem

Hvis vegvesenet oppdager gjenstander som ligger i sonen, tar de kontakt med den aktuelle aktøren for å få fjernet det fra sonen. Kringen tror informasjon om regelverket vil hjelpe å forhindre at ting blir lagt for nærme veien.

– Vi ser på dette som et problem, og det er derfor vi ønsker å ta tak i det. Vi informerer tømmerselskaper og bønder som har eiendom nær veien, og oppfordrer til dem til å lagre på andre steder enn innenfor sikkerhetssonen langs veien for å forhindre ulykker, avslutter Kringen.