Hopp til innhold

Advokater vil ha opptaksutstyr i rettssalen

– Det er en trussel mot rettssikkerheten at vi i Norge ikke sikrer bevis for det som blir sagt i retten, mener advokat John Christian Elden.

John Christian Elden

Norske rettssaler må få opptaksutstyr, mener John Christian Elden.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

I dag er det svært uvanlig at forklaringene som blir gitt i norske rettssaker blir dokumentert med lydopptak.

Elden mener at manglende lydopptak er et problem for ankebehandlingen, og for muligheten til å etterprøve det som blir sagt i retten.

Vekker oppsikt i utlandet

I våre naboland er det derimot investert i slikt utstyr.

– Ellers i Norden er det vanlig å sikre bevis av hva som sies av partene i retten. Det gjelder både tiltalte og vitner i retten. Det er stort sett bare vi i Norge som ikke sikrer slike bevis, sier Tor Langbach, som er leder for Domstoladministrasjonen.

Les også:

John Christian Elden sier det vekker oppsikt utenfor Norges grenser at vi her ikke tar opptak av det som sies i retten.

– Jeg er blitt møtt med forundring flere steder i utlandet. Advokatforeningene i andre land stusser over at det viktigste bevismiddelet - det som faktisk sies i retten - ikke blir sikret, sier Elden.

Advokater krever endringer

I norsk rett kan man konfronteres med hva man har sagt i politiavhør, fordi disse er nedskrevet, men det er ikke lov å konfrontere noen med rettsforklaringer som ikke er dokumentert.

Elden har sittet i et utvalg som i fjor tok til orde for å få opptaksutstyr på plass. LO-advokat Sigurd Øyvind Kambestad har også krevd dette. Han mener det er for lett å endre forklaring med dagens ordning.

– Man står nå veldig fritt til å forklare seg helt annerledes i neste instans. Det er mange som endrer forklaring for å tilpasse seg. Man skjønner at det man først sa ikke var så lurt, og justerer så på det man har sagt ut i fra en eller annen interesse, sier Kambestad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tor Langbach

Det er vanlig med opptak i retten ellers i Norden, sier Tor Langbach

Foto: NRK

Store investeringer må på plass

Innkjøp, opplæring og vedlikehold av opptaksutstyr i norske rettssaler vil koste rundt 300 millioner kroner, mener Domstoladministrasjonen.

Kambestad mener man samtidig må ta i betraktning en inntjening ved at færre trolig vil anke, og at færre må kalles inn i en ankesak.