Vil ha oppdrettsnæringa ut mot det åpne hav

De største lakseoppdretterne ønsker å flytte deler av produksjonen til røffere sjø. Marine Harvest har planene klare for et nytt forskningssenter utenfor Frøya.

De største oppdretterne ønsker å flytte produksjonen ut på storhavet, og satser store verdier på forskning. Marine Harvest har planene klare for et nytt forskningssenter utenfor Frøya.

Utenfor Frøya ligger en av de aller viktigste oppdrettsanleggene til verdens største lakseprodusent, Marine Harvest.

– Dette er et av verdens beste områder for å drive med oppdrett av atlantisk laks, sier Anders Sæther i Marine Harvest.

Milliardærlaks

På anlegget ved Frøya står det laks verdt rundt to milliarder kroner. Forholdene er veldig gode, samtidig som at holmene skjermer for de verste bølgene som kommer inn over kysten. Men tilgangen til slike kystnære steder er ikke enkle å finne.

Anders Sæther, kvalitet- og teknisk leder, Marine Harvest.

Anders Sæther i Marine Harvest håper oppdrettsnæringen vil finne nye løsninger innenfor laksenæringen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi vil at næringen skal få lov til å ta i bruk nye areal og å utvikle seg videre på en bærekraftig måte. For å fortsette veksten, og samtidig løse problemer med lakselus, ser de største aktørene nå ut mot det åpne havet. Da trenger vi nye, større og bedre lokaliteter slik at anleggene blir større, mer avansert og færre, forteller Sæther.

Utfordringer i røff sjø

Marine Harvest har søkt om utviklingskonsesjoner som er satt av for å finne nye metoder for produksjon. Oppdrettsgiganten er klar for å satse flere millioner kroner på det de kaller "Blue revolution centre". Forskere fra Marintek er med for å løse nye utfordringer i røff sjø.

– Vi har lang erfaring med å forstå marine konstruksjoner i Norge. Det med å koble løsningene og teknologien mot biologien er utfordringen her, forteller Bård Tveiten, forskningssjef ved Marintek.

Vil ha bedre dyrehelse

Håpet er at produksjonen ute til havs betyr mindre smitte av lakselus og generelt bedre dyrehelse. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er også med på laget. De skal forske på hvordan oppdrett ute på havet påvirker fisken.

Øystein Lie, dekan ved fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap på NMBU.

Dekan Øystein Lie skal forske på laks i havet. Han tror kanskje den kan trives bedre i havet enn i fjordene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Stressforhold og så videre kan utløse sykdom, smitte og infeksjoner. Det er et ukjent farvann når vi skal bevege oss fra smule farvann til langt ut på havet, sier Øystein Lie, dekan ved fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap på NMBU.

En stor næring langs kysten har mange spørsmål og venter nå på svar.

– Det kan hende at den spenstige laksen kanskje til og med vil trives bedre i havet enn i fjordene, sier Lie.