Vil ha ny justisminister

Justisministeren må byttes ut. Det mener lederen for politiets fellesforbund i Nord-Trøndelag, May Hoås.

Politiet i Nord-Trøndelag
Foto: Håvard Minsaas / NRK


Under streiken i formiddag hadde omlag 100 politifolk møtt opp i Verdal sentrum, for å demonstrere mot at de ikke får forhandle om hviletidsregler.

Hoås, mener det er på tide at politiet blir tatt på alvor:
- Det er sterk misnøye med det Regjeringen gjør. Vi streiker for å vise dette, sier Hoås.

Protest

Politiet la ned arbeidet mellom klokken 11 og 12.30 torsdag.
Det gjorde de i protest mot at regjeringen unntar politifolk fra hviletids-reglene i Arbeidsmiljøloven - uten forhandlinger.

Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag, May Hoås sier streikeviljen er stor.

Ulovlig

– En politisk streik kan ikke handle om de ansattes egne lønns- og arbeidsvilkår. Hviletidsbestemmelsene som det her handler om, er helt klart slike forhold, og de kan dermed ikke kalle det en politisk streik og aksjonere midt i en tariffperiode, sier jusprofessor Henning Jakhelln til NRK.


Ettersom lønns- og arbeidsvilkår er forhandlet fram i en tariffavtale, skal det være såkalt arbeidsfred i perioden mellom tarifforhandlingene, understreker han.

Har godkjent streiken

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har under en viss tvil kommet til at politiets politiske streik ligger innenfor det formålet som er oppgitt.

Hvis denne begrunnelsen er reell, er aksjonen lovlig. Departementet vil vurdere å komme tilbake til saken senere, heter det i ei pressemelding fra FAD.

Politistreik i 2008
Foto: NRK