NRK Meny
Normal

Vil ha møte om Vanvikan-dødsfall

Leksvik kommunes rapport om hva som kan forbedres av rutiner etter barnedødsfallet i 2013 er levert fylkeslegen i dag. Kommunen ber også fylkeskommunen om et avklaringsmøte om taushetsplikt.

Vanvikan

Leksvik kommune har levert en rapport hvor de svarer på spørsmål fra Fylkelegens tilsyn etter barnedødsfallet i 2013. Kommunen ber også om ekstra møte med Fylkeslegen i forhold til rutiner rundt taushetsplikt.

Foto: Ståle Tonning / NRK

– Leksvik kommune har bedt om et møte med oss som omhandler spørsmål om blant annet taushetsplikt, oppmerksomhetsplikt og kommunens samarbeid med barnevernet. Dette møtet kommer vi til å ha om fjorten dager, sier fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild.

I går var fristen for kommunen til å komme med en tilbakemelding til fylkeslegen om hva som kan forbedres av rutiner innad i kommunen.

Bakgrunnen for tilsynet fylkeslegen har hatt hos Leksvik kommune er at en 15 måneder gammel gutt ble funnet død i sin egen seng i Vanvikan i november 2013.

Foreldrene ble siktet for å ha medvirket til legemsbeskadigelse med døden til følge, men i november 2014 henla statsadvokaten saken på grunn av manglende bevis.

Vanskelig sak for Leksvik

Ingen vet eksakt hvorfor barnet døde, men i etterkant har blant annet fylkeslegen gått gjennom Leksvik kommune sine rutiner for å finne ut om ting rundt gutten kunne fungert bedre.

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild sier det ikke er uvanlig at virksomheter ber om ekstra møter etter at det er gjennomført tilsyn som har avdekket lovbrudd.

Foto: NRK

Det ble påvist blant annet lovbrudd ved at helsestasjonen høsten 2013 fikk informasjon som måtte betraktes som risikoinformasjon i forhold til barnets omsorgssituasjon.

Fylkesmannen anså det som et lovbrudd at helsestasjonen i forlengelsen av denne informasjonen ikke var oppmerksom på forhold som kunne ha ført til tiltak fra barnevernets side.

– De har bedt om et møte fordi saken har vært veldig vanskelig for dem. Dette er en vanskelig sak blant annet fordi det var mange involvert. Det har de informert oss om, og det forstår vi, sier Kverkild.

– Vi har i rapporten svart på fire hovedspørsmål fra fylkeslegen. Det har vært viktig med dialog på tvers av faggruppene. Det er mange enheter som skal samarbeide i barnevernssaker, og ulike fagfolk kan ha ulike skranker for taushetsplikt. Vi ønsker dialog med Fylkesmannen om dette, sier rådmann i Leksvik kommune, Kai Terje Dretvik.

Ikke uvanlig med møter i etterkant

Fylkeslegen konkluderte i sin gjennomgang av saken med at verken NAV, helsestasjonen, psykologen, fastlegen, barnehagen eller barnevernet hadde gjort jobben sin godt nok, rundt situasjonen til den lille gutten.

Barnedødsfall Vanvikan

Foreldrene til den 15 måneder gamle gutten ble siktet etter dødsfallet. Kripos var blant dem som etterforsket saken.

Foto: Joar Elgåen

Barneverntjenesten i Leksvik kommune er et samarbeid med Rissa kommune.

– Vi mener vi har gode helsetjenester i dag. Disse kan alltid utvikles til å bli bedre. Vi har forsøkt å beskrive nå-situasjonen, hvordan det var tidligere og muligheter for forbedringer i framtida, sier Dretvik.

Møtet mellom Leksvik kommune og fylkeslegen holdes om fjorten dager.

– Det er ganske vanlig at når vi kjører tilsynssaker og påpeker lovbrudd at virksomhetene ber om et møte med oss i ettertid. Og da stiller vi selvsagt opp på det. Vi skal gå gjennom lovverk og diskutere hva som bør være et godt system i forhold til oppmerksomhet, taushetsplikt og samarbeid med barnevernet, sier Kverkild.

– Skal ikke skje igjen

Einar Strøm

Ordfører i Leksvik, Einar Strøm, er ydmyk i forhold til at kommunen skal bli enda bedre på helsetjenester og barnevernstjenesten i framtida.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ordfører i Leksvik kommune, Einar Strøm har tidligere uttalt til NRK at de vil gjøre alt for at det ikke skal bli en ny situasjon lik den rundt gutten.

– Vi skal forstå og lære, og ikke først og fremst lete etter dem som har mest skyld. Det er umulig å vite om dødsfallet kunne ha vært unngått om alle hadde gjort jobben sin. Men vi skal i alle fall gå grundig gjennom alle detaljer, slik at vi kan lære mest mulig. Dette skal ikke skje igjen, sa Leksvik-ordfører Einar Strøm til NRK november i fjor.

– Det vi har bedt om tilbakemelding på i tilsynssaken er nettopp det med hvilke fremtidig system, rutiner og prosedyrer Leksvik kommune har for å håndtere samarbeid, og hvordan de kan opplyse barnevernet, selv om vi har strenger tausehetspliktregler på dette området, sier Kverkild.