Hopp til innhold

Vil ha mobbearbeid opp i kommunestyrene

Høyre i Sør-Trøndelag ber alle kommuner prioritere arbeid mot mobbing på øverste nivå. Det etterlyses også åpenhet i resultatene av skolenes mobbearbeid.

Yngve Brox

Høyres leder i Sør-Trøndelag, Yngve Brox, vil ha mer fokus på mobbing i kommunenes øverste organ – kommunestyret. Han mener også det bør stilles krav til åpenhet rundt skolenes arbeid mot mobbing, og at kommunestyrene må etterspørre resultater av arbeidet.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Leder i Høyre Sør-Trøndelag, Yngve Brox, mener at den siste tids mobbesaker i Trøndelag viser at det må gjøres grep på kommunenivå for å bli kvitt mobbing. Han er klar på at selv om alle er enige om at ungene skal ha en mobbefri hverdag, så klarer man altså ikke å få det til. Han tror kommunene har for liten kompetanse.

– En rekke kommuner har ikke mobbing på dagsorden i kommunestyrene. Når dette ikke er prioritert på øverste nivå i kommunene, så skjer det heller ingenting ute i ungenes hverdag. Det å bekjempe mobbing er en ledelsesutfordring, og det må alle kommunestyrer ta på alvor.

– Kan man ikke jobbe godt med mobbing på hver enkelt skole, uten at ordføreren nødvendigvis jobber med det daglig?

– Da Kjell Magne Bondevik var statsminister startet han en storstilt kampanje mot mobbing. Den fikk ned mobbinga fordi alle ble klar over at det var et prioritert mål i norsk skole. Sånn må det også være ute i kommunene. Kommunepolitikerne må fra toppen gi uttrykk for at dette er noe av det viktigste vi skal klare i skolen. Er ikke skolen trygg så lærer ikke elevene noe, mener Brox.

Etterlyser resultater

Brox uttrykker at det bør stilles større krav om åpenhet i enkelte skolenes konkrete arbeid mot mobbing, og resultatene arbeidet gir.

– Vi som sitter i kommunestyrene må ta mobbing på alvor, sørge for at skolene er åpne om hvordan de bekjemper mobbing og vi må etterspørre resultater. Gjør vi ikke det, så er ikke fokuset på mobbing sterkt nok i skolene.

– Du sier du møter kommuner som sier de ikke har noen plan mot mobbing, fordi de etter eget utsagn ikke har mobbing. Hva kan være grunnen til at noen har denne oppfattelsen?

– Det handler nok om ønsketenking. Man glemmer at overalt er det mennesker som har vansker. Mobbing kan skje når som helst og hvor som helst, og det kan skje skjult. Derfor er det også viktig å være i dialog med unger for å avdekke problemene, for så å reagere kontant når episoder oppstår.

Brox mener at nettopp sen reaksjonsevne ser ut til å være tilfelle i mobbesaken i en Trondheimsskole, der en elev ble flyttet til en annen klasse etter mobbing. Mobbing vil alltid skje. Spørsmålet er hvordan vi voksne håndterer det, og det starter på toppen i kommunestyrene med å sette klare mål for hva skolene skal gjøre, både for å forebygge, men også for å stoppe det når det oppstår.

Bør få konsekvenser

Den lokale partilederen mener at det skal få konsekvenser når det kommer frem at kommunene har hatt manglende planer og tiltak.

– Ingen tvil om det. Nå har elevene et sterkt vern også i lovverket, og kommunene risikerer å bli erstatningspliktig dersom de ikke sørger for at ungene har en mobbefri hverdag.

Les også: Malvik kommune og en ungdomsskole i kommunen dømt til å betale erstatning til Line Sommer Hoel.