Vil ha godsterminalen på sørsida

Trøndersk næringsliv er ikke i tvil. En ny godsterminal må på plass så kjapt som mulig, og Søberg i Melhus er storfavoritt.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

De forskjellige alternativene til ny godsterminal har ulike fordeler og ulemper. Næringslivet mener at en terminal sør for Trondheim sentrum vil være den beste løsningen.

Foto: Jernbaneverket

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim nærmer seg kapasitetsgrensa.

Hver dag sendes mellom 250 og 300 containere derfra med tog, og målet er at det bare skal bli flere og flere i årene fremover.

Fem alternativer peker seg ut som nye logistikkpunkt, og de store transportørene har sin klare mening.

Dersom den nye terminalen havner nord for byen blir jernbane og miljøet tapere, tror de.

– Den må være der de store transportstrømmene går, og der hvor det er mest grossister og forbrukere som skal ha varer. Det er det mest av på sydenden av byen, sier Bjarne Ivar Wist, som er direktør for informasjon og strategi i Cargonet.

– Trenger nytt punkt kjapt

Selskapet hans er godstransportør på jernbane, og direktøren får støtte fra flere store transportører som Schenker, Tollpost og Bring.

Alle de vil ha det nye logistikkpunktet sør for Trondheim sentrum.

Jernbaneverket presenterer i dag de mest aktuelle alternativene, med Søberg i Melhus, Midtsand eller Muruvik i Malvik og Hell i Stjørdal som mulige løsninger.

– Trondheim trenger nytt knutepunkt så fort som overhode mulig, og jeg tror at Søberg er kjappest realiserbart, sier Wist.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Godsterminalen på Brattøra

Godsterminalen på Brattøra begynner å bli for liten for næringslivet i vår region.

Foto: Jernbaneverket

Lokaliseringen kan påvirke mye

Trondheim næringsforening beskriver avgjørelsen som den viktigste for trøndersk næringsliv de neste 50 årene.

Målsetningen for dem er å ha en ny terminal ferdig innen 2016, og Wist i Cargonett mener det ikke bare er næringslivet som bør bry seg om hvor den skal plasseres.

– Dette er viktig i mange perspektiver. Det bestemmer blant annet konkurransekraften til trøndersk næringsliv og hvor mange lastebiler vi skal ha inne i Trondheim sentrum de neste 50 årene, argumenterer han.

Wist tror ikke det er så farlig at et nytt punkt ikke har direkte tilgang til havn. Det viktigste blir å få det på rett side av byen, mener han.

– Alle som driver med logistikk vil kjøre minst mulig kilometer med sitt materiell med minst mulig biler og færrest mulig folk. Nord for byen gir mer folk, mer kilometer, mer forurensning og vil føre til at det blir dyrere for de som bor i Trondheim, mener Wist.

Hvor mener du at den nye terminalen bør plasseres?

Siste fra Trøndelag