Vil ha fokus på tidligere skade

Forsvarer til tiltalte, Torfinn Svanem, ber lagmannsretten rette fokus mot en skade som den avdøde pådro seg da hun skal ha falt ned fra en høyde i Etiopia, før hun ankom Norge. Forsvaret mener dette kan ha hatt en medvirkende årsak til dødsfallet.