Normal

Vil ha flere kvinner i kraftbransjen

Konsernledelsen i Nord-Trøndelag E-verk har et mål om å få flere kvinner i kraftselskapet. I dag er bare 90 av de 730 ansatte kvinner.

Vigdis Mygland, første kvinnlige ingeniør i NTE

Vigdis Mygland var den første kvinnlige ingeniøren i NTE i 1986.

Foto: Rita Kleven/NRK

Kvinneandelen blant de 15.000 ansatte i kraftbransjen i Norge er også lav, og på bare 20 prosent.

Går glipp av kompetanse

Oluf Ulseth

Oluf Ulseth er direktør i Energi Norge.

Foto: Johnny Syversen

Direktør Oluf Ulseth i Energi Norge sier de trenger å rekruttere flere kvinner i kraftselskapene for å få den beste kompetansen i ei næring knyttet til produksjon av fornybar energi.

– Det er for lavt i dag, og vi har som ambisjon at den skal øke. Dette er ei næring med store framtidsperspektiver knyttet til produksjon og distribusjon av fornybar energi. Det trenger samfunnet mer av, og med så lav kvinneandel går vi glipp av god kompetanse, mener Ulseth.

Var først i 1986

Vigdis Mygland var den første ingeniøren i kraftselskapet da hun begynte i NTE i 1986.

– Da var det vanskeligere å være kvinne enn i dag. Det er veldig rart at det ikke er flere kvinner, men det er fortsatt et veldig mannsdominert yrke, men jeg stortrives i jobben, sier hun.

Eli Ystad, konserndirektør NTE

Eli Ystad er en av kraftselskapets konserndirektører.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

I dag er det 90 kvinner i NTE blant de 730 ansatte, men det siste året har 12 kvinner fått en jobb i selskapet, forteller den eneste kvinnen i konsernledelsen, Eli Ystad.

– Først og fremst vil vi ha kvinner i nøkkelposisjoner i selskapet. Vi er fornøyd med en positiv utvikling der en av tre nyrekrutterte er kvinner. Men vi er ennå ikke fornøyd, sier hun.

Lærlingen trives

Eirin Staurvik, lærling NTE

Eirin Staurvik er lærling i NTE.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

På kraftstasjonen i Follafoss er Eirin Staurvik med. Hun er lærling i selskapet og trives veldig godt.

– Hver dag er en ny opplevelse for meg, og jeg gleder med til å gå på jobb. Det er et spennende yrke, og det er barndomsdrømmen min å få jobbe i kraftbransjen, sier Staurvik.