NRK Meny
Normal

Vil ha flere hytter ved sjøen

Strandloven blir praktisert for strengt i grisgrendte strøk, mener Nærøy-ordfører Steinar Aspli. Han vil ha flere hytter ved sjøkanten.

Salsvatnet i Fosnes

Aspli mener at strandloven bør praktiseres forskjellig i Norge.

- I befolkningssvake områder langs kysten bør det være lettere å bygge hytter, mener han.

Deler av et hytteprosjekt i strandsonen i Nærøy ble nylig stoppet av fylkesmannen og departementet på grunn av forbudet mot bygging i 100 meters sonene.

Presset på strandsonen øker. Flere og flere søker fylkesmannen  i Nord-Trøndelag om å få bygge hytte nærmere enn 100 meter fra sjøen.

Men sentrale myndigheter har gitt signal om at strandloven skal praktiserest strengere. Aspli mener at loven ikke bør praktisert like strengt i grisgrendte strøk på kysten som i pressområdene på Østlandet.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.