NRK Meny
Normal

Vil ha felles brannvesen

Trondheim, Malvik og Klæbu kan få felles brann- og redningstjeneste.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Trondheim, Malvik og Klæbu kan få felles brann- og redningstjeneste.

Dette vil gi kommunene en bedre brannberedskap. Det sier brannsjef i Trondheim, Bjørn-Olav Heieraas.

- Fordelen vil være at vi vil være bedre samtrent, få bedre standardisert utstyr og bedre planlegging, så totalt sett vil nok det gi en bedre innsats enn vi får til idag, sier Heieraas.

I to og et halv år har brannsjefene i flere kommuner (Malvik, Klæbu, Trondheim, Stjørdal, Melhus og Midtre Gauldal) jobbet med planene om et felles brannvesen. Ønsket har vært å organisere brann- og redningstjenesten i et interkommunalt selskap. Heieraas mener det er behov for dette.

- Vi har fortsatt store utfordringer når det gjelder tunnellberedskap, naturkatastrofer, farlig gods og akutt forurensing.

Dårlig oppslutning

Når bystyret i Trondheim får saken til behandling på torsdag er planene kraftig redusert. Håpet var at 10 kommuner, fra Meråker i nord til Orkdal i sør, ville slutte opp om samarbeidet. Nå er kun Trondheim, Malvik og Klæbu med. Litt skuffende, sier Heieraas.

 - På en måte, men Skaun er fortsatt aktuell. Samtidig kan det være en fordel å starte i det små og utvide etterhvert når ting er etablert.

Men hovedtillitsvalgt Roy Welle er skeptisk til planene om et felles brannvesen.

- Det er mulig at vi får det bedre på kort sikt, men vi frykter at nedkjøringene kommer når dette er oppe og går, sier Welle.

- Det blir et mindre IKS enn vi forutsatte, derfor er også de nye økonomiske konsekvensene lite utredet, sier han.