Her får folket avgjøre minnested

I Trondheim får alle innbyggerne være med å bestemme hvordan minnestedet etter 22. juli skal se ut.

Tordenskjoldsparken i Trondheim

Her i Tordenskjoldsparken skal Trondheims minnested etter 22. juli ligge.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Ulrika Wallin

Ulrika Wallin i Trondheim kommune er prosjektleder for minnestedet etter 22. juli.

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Elsa og Terje Kreutz-Hansen

Elsa og Terje Kreutz-Hansen synes det er bra at folk i Trondheim får være med og bestemme hvordan minnesmerket skal se ut.

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Mats Monsen

Fylkesleder i AUF i Sør-Trøndelag, Mats Monsen, er opptatt av at minnestedet skal være for alle.

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Anne Spjelkavik

Anne Spjelkavik i Støttegruppa har store forventninger til minnestedet.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Å lage et minnested etter 22. juli er et krevende arbeid. Det nasjonale minnestedet på Sørbråten ved Utøya har skapt sterke konflikter.

I Trondheim blir hele befolkninga invitert med når kommunen nå skal bestemme seg for hvordan minnestedet skal utformes.

Prosjektleder Ulrika Wallin håper det gjør at de kan unngå for mye stridigheter.

Seks forslag på utstilling

Formannskapet i Trondheim vedtok i januar at Tordenskjoldsparken, ved Vår Frue kirke midt i sentrum, skal formes om til et minnested etter 22. juli.

Seks grupper bestående av kunstnere, arktitekter og landskapsarkitekter, er plukka ut til å komme med forslag til hvordan dette skal gjøres.

– Vi vil at stedet skal minne oss om det som skjedde, og om de verdiene som ble angrepet, sier prosjektleder for minnestedet, Ulrika Wallin.

De seks gruppene har frist til 15. september med å levere inn forslagene sine. Fra den 20. september vil alle forslagene bli stilt ut i Tordenskjoldsparken.

Får stemme på favorittforslag

Det skal også settes opp et telt hvor folk kan gå inn for å si sin mening og «stemme på» forslaget de liker best.

Elever på ungdomsskolen og videregående skole er spesielt invitert til å delta gjennom «Den kulturelle skolesekken».

– Vi ønsker at dette skal være et sted spesielt for ungdom, og vi vil legge til rette for at skoler skal kunne bruke det i undervisninga. Når elever skal lære om demokrati, skal det være naturlig å ta en ekskursjon til minnestedet, sier Wallin.

Dette kan folk gjøre fram til 30. september. Da tar juryen med seg alle innspillene for å kåre en vinner. Avgjørelsen blir offentliggjort den 15. oktober.

Liker valget av sted

Trondheimeren Elsa Kreutz-Hansen synes det er positivt at folk får være med å bestemme.

– Det er jo fint at de valgte et så sentralt sted, og det vil sikkert bety mye for mange, sier Elsa.

Mannen Terje er enig.

– Tradisjonelt har jo dette vært litt bakenfor sammenlignet med mange andre plasser, men den kan jo kanskje få litt mer oppmerksomhet nå.

– Alle må bli hørt

Både Støttegruppa etter 22. juli-hendelsene og AUF i Sør-Trøndelag har vært med i prosessen. Fylkesleder i AUF, Mats Monsen, er opptatt av at minnestedet skal være for alle.

– Dette må ikke være en prosess som går for fort. Alle må bli hørt. Men det er også viktig for oss at dette ikke blir en gravplass, sier Monsen.

– Det skal ikke bare være et sted for oss som er direkte berørt. Alle må kunne gå dit og minnes dem som ble drept og de meningene de stod for.

Anne Spjelkavik i Støttegruppa etter 22. juli-hendelsene, har store forventninger til minnestedet.

– Vi er glade for at det skal bli et sted der vi kan ta vare på verdiene om at alle mennesker er like mye verdt. Det vil være et veldig verdig minne over dem som ble drept på Utøya og for dem som er sterkt prega etterpå, sier Spjelkavik.

NRK Trøndelag akkurat nå