Vil ha all fylkeskommunal makt til Steinkjer

Senterpartiet i Trondheim vil flytte all fylkeskommunal politisk makt til Steinkjer. Trondheimsordfører Rita Ottervik mener det er en dårlig ide.

Sp-nestleder Ola Borten Moe

I et samla Trøndelag vil Ola Borten Moe samle fylkeskommunal politisk makt på Steinkjer.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I torsdagens bystyremøte i Trondheim ble maktdeling i et samla Trøndelag tema. Senterpartirepresentantene Ola Borten Moe og Marte Løvik foreslår at også fylkesordføreren skal legges til Steinkjer om Trøndelag blir et fylke.

I Trøndelagsutredningen som ligger til grunn for videre politisk behandling foreslås det at Fylkesrådmannen skal være i Steinkjer, og Fylkesordføreren i Trondheim. I tillegg har regjeringa varsla at om det blir sammenslåing vil Fylkesmannen lokaliseres i Steinkjer.

Vil samle makta i Steinkjer

I interpellasjonen som Borten Moe fremma i bystyret er forslaget at Trondheim kommune går inn for at fylkesordfører, fylkesrådmann og fylkesmann samlokaliseres i Steinkjer. I det skriftlige forslaget understreker nestlederen i Senterpartiet at det ligger godt an til at Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen til ett fylke og at det er positivt.

Videre står det at i enhver fusjon er det viktig at storebror (Trondheim, red.adm) demonstrerer at alle deler av regionen vil vinne på en sammenslåing.

Rita Ottervik er uenig

I sitt svar i bystyret sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik at hun ikke ville støtte forslaget om at fylkeskommunens ledelse skal legges til Steinkjer. Hun skriver at Trondheims samarbeid, og samhandling med fylkeskommunen, best ivaretas ved at den nye fylkeskommunens ledelse blir lokalisert i Trondheim, både politisk og administrativt.

Rita Ottervik

Rita Ottervik vil ikke samle den fylkespolitiske makta i et framtidig Trøndelag.

Foto: NRK

Til Adresseavisen som omtalte saken først sier Ola Borten Moe at ordførerens svar var oppsiktsvekkende negativt. Senterpartiets forslag ble nedstemt og fikk bare støtte fra en av pensjonistpartiets representanter.