NRK Meny
Normal

Vil grave opp gulvet i katedralen

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider feirer 150 år i 2019. Da håper de å ha alle tillatelser på plass, så de kan grave opp gulvet i katedralen for å finne hellig Olavs grav.

Om legemet til Olav den Hellige blir funnet, ønsker flere at det plasseres ved alteret i Nidarosdome

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider håper å få starte gravingen i gulvet ved høyalteret i Nidarosdomen i 2019.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

– Vi arbeider sakte, men sikkert med å få de rette tillatelser. Også må vi etter hvert få til et forskningsprosjekt – gjerne med støtte fra forskningsrådet – for å grave, undersøke og datere de beinene vi har i Nidarosdomen. Målet er å finne ut om noen av dem kan være kongen sjøl.

Det sier direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand. Snart er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, og en stor markering er under planlegging.

Ny inspirasjon

De som leder an i jakten på graven til hellig Olav har fått ny inspirasjon etter funnet av Klemenskirken i Trondheim. For det var her det hele startet. Dette var ifølge sagaen Olav Haraldsons egen kirke, det var her han ble skrinlagt, og gjort til helgen.

Klemenskirken

Alteret i Klemenskirken er selve fundamentet for Olavskulten. Dette arkeologiske funnet beskrives som en stor sensasjon.

Foto: Hilde Grande / NRK

Ifølge Bjerkestrand og hans nære kollega, forsker Øystein Ekroll, endte til slutt liket av helgenkongen under gulvet i Nidarosdomen. Her skal også sønnen Magnus den gode ligge.

Det er mange middelaldergraver i kjelleren under Nidarosdomen, men akkurat disse to er det umulig å komme til uten å grave opp gulvet inne i selve katedralen.

– Vi må jo prøve å komme nærmere sannheten, og vi har stadig 14 år på oss, sier Ekroll.

Samarbeider med NTNU

Få kjenner Nidarosdomen bedre enn Øystein Ekroll, og særlig oktogonen. I årevis har han forsket i detalj på dette åttekantede rommet ved høyalteret. Og han håper de snart får gjøre nødvendige utgravinger.

Øystein Ekroll

Få kjenner Nidarosdomens skatter bedre enn forsker Øystein Ekroll.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det er akkurat der vi skal lete etter Olavs grav. Georadarundersøkelser er gjort i samarbeid med Newton i NRK, og de gjorde kraftig utslag. Så det ligger noe her, sier Ekroll.

Det er etablert et samarbeid med Vitenskapsmuseet og dateringslaboratoriet ved NTNU, og de samarbeider tett med Stiklestad nasjonale kultursenter.

Steinar Bjerkestrand ser for seg at en del av Nidarosdomen må stenge mens utgravingene foregår.

– Det er kostbart å gjøre dette, og etterarbeidet krever tid, spesialkompetanse og spesialutstyr. Og kanskje vil man i ettertid lage et museum av det man finner, og det er ikke billig det heller, sier Bjerkestrand.

Ikke bare en krigerkonge

Men de er fast bestemt på å følge sin visjon, for det er spesielt at vi nærmer oss et 1000 års jubileum. Og entusiasmen som nå råder gjør dem optimistiske.

Steinar Bjerkestrand

Direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand, jobber for å få tillatelse til å starte graving i gulvet i Nidarosdomen.

Foto: NDR

– Målet er at vi skal forstå Olav den hellige på nytt. For han var ikke bare en krigerkonge som det har vært så populært å kalle han i det siste. Han innførte humaniteten i lovverket, omformet det norske samfunnet så Norge ble et bedre land å bo i, sier Bjerkestrand.

I 2019 fyller Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 150 år. Da håper Bjerkestrand tillatelsene er på plass så arbeidet kan starte.

– Den ville fantasien min er at St. Olav skal settes tilbake på høyalteret i Nidarosdomen 29. juli 2030.

Vestfronten, Nidarosdomen

Nidarosdomen er allerede et stort pilegrimsmål. Nå jobber flere for å få lov til å grave under gulvet i katedralen etter hellig Olavs grav.

Foto: Kjell Rabben