Vil gjøre skattebetalere ut av asylsøkere

Sylvi Listhaug (Frp) åpnet i dag det nye supermottaket i Steinkjer. Statsråden håper at mottaket raskt skal skape skattebetalere ut av asylsøkere.

Åpner supermottak i Steinkjer

Sylvi Listhaug åpnet motaket sammen med ordfører Bjørn Arild Gram (Sp). Gram synes det er stas at Steinkjer har fått på plass ett av de fem supermottakene i landet.

Foto: Rita Kleven / NRK

I dag ble landets første supermottak offisielt åpnet av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) sier det er stas at Steinkjer får ett av disse såkalte supermottakene.

– Kommunen er flink med integrering, men kan bli enda flinkere, sier Gram.

I dag er statsråden på plass for å vises rundt på asylmottaket.

Først i landet

Steinkjer var først i landet med å få på plass dette integreringsmottaket, som er ett av fem såkalte supermottak i landet – hvor målet er rask integrering i samfunnet.

– Nå skal vi komme i gang raskere med de asylsøkerne som skal bli værende i Norge. De skal få lære seg norsk språk og kultur, samt få innsikt i våre verdier og vårt arbeidsliv, sier Listhaug.

Statsråden sier at det er et mål at flere skal komme i arbeid raskere.

– Det er helt avgjørende hvis de skal lykkes med å bli skattebetaler og velintegrert i et norsk lokalsamfunn, sier Listhaug.

Ønsker å få folk raskt ut i jobb

De siste tallene fra NAV viser at innvandrere står for 39 % av arbeidsledigheten i Norge.

– Hvor tilfreds er statsråden med dette tallet?

– Vi er nødt til å sørge for å få de som kommer hit i jobb. Det er helt avgjørende for vår velfordsmodell at folk ikke lever på offentlige velferdsordninger på lang sikt, men etterhvert blir skattebetalere. Derfor er det viktig med god integrering.

– Så må det nok en stor egeninnsats til, som på disse nye mottakene, sier Listhaug.

Sliter med å fylle opp supermottakene

Rundt 3500 asylsøkere kunne potensielt ha søkt seg til de fem nye spesialmottakene som integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har etablert, men så langt har bare 150 søkt på 500 plasser.