NRK Meny
Normal

Vil gjøre det lettere å investere i vindkraft

Regjeringen ønsker å gjøre det like attraktivt å investere i vindkraftprosjekter i Norge, som i Sverige.

Vindkraft

Nye regler for avskrivning skal friste flere til å bygge ut i Norge.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland

Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland, sier at et rettferdig regelverk vil gjøre det enklere for utenlandske aktører å gå inn med sine penger i Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– I dag har vi et urettferdig regelverk, som favoriserer Sverige. For å si det enkelt, så er det billigere å investere i vindkraftprosjekter i Sverige enn i Norge, sier Høyres Linda Hofstad Helleland til NRK.no.

Mandag formiddag møttes representanter fra de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Trondheim, og et forslag om harmonisering av avskrivningsreglene mellom Norge og Sverige sendes til høring.

Mer lønnsomt

Helleland mener Norge har mange av de beste vindkraftprosjektene i Nord-Europa.

– Vi har gode vindressurser. De må utnyttes slik at vi skal kunne ta i bruk mer fornybar energi. Det er viktig at det er likt regelverk både i Norge og Sverige, slik at det ikke skal være mer lønnsomt å investere i prosjekter i Sverige enn i Norge.

Hun sier at et rettferdig regelverk vil gjøre det enklere for utenlandske aktører å gå inn med sine penger i Norge.

– Jeg er veldig glad for at de fire partiene står sammen om dette, og sørger for at vi får et likt regelverk.

Enklere å bygge

Allerede i forslaget til statsbudsjett for 2015 varslet regjeringen at den ville endre avskrivingsreglene, og mandag ble forslaget lagt fram.

I framtida skal vindkraftverkene kunne gjøres linæert – altså med samme beløp hvert år – over fem år.

– Frem til nå har man kunnet avskrive vindkraftanlegg enda raskere i Sverige. Ved å harmonisere avskrivningsreglene mellom Norge og Sverige, unngår vi at regelverket påvirker hvor utbyggingen skjer, sier Odd Henriksen, energipolitisk talsmann i Høyre.

Høringsfrist 30. mars

Ifølge forslaget skal de nye reglene gjelde fra og med 2015 til og med 2020, når godkjenningsperioden for norske elsertifikatanlegg utløper.

– Fra 2005-2013 ble det bygget 238 vindmøller. Tallene fra Norsk Vindkraftforening viser at anslått antall nye vindmøller fra 2013-2020 vil være hele 804. Totalt vil dette kunne gi grønne milliardinvesteringer opp mot 25 milliarder kroner og ny fornybar kraftproduksjon tilsvarende cirka 13 ganger Drammens årlige strømforbruk, poengterer Henriksen.

Forslaget har høringsfrist 30. mars i år. Finansdepartementet vil ta kontakt med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger.