Vil gi tilbake til samfunnet

Antallet politikere med innvandrerbakgrunn øker. Hele 2444 er listekandidater ved årets kommunestyrevalg. Det er en økning på nesten 40 prosent siden valget i 2007.

Vil gi noe tilbake

Khalil Obeed har bodd i Norge i tolv år. Nå ønsker han å bruke politikken for å gi litt tilbake til lokalsamfunnet på Levanger.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Valglogo

Khalil Obeed er opprinnelig fra Palestina, men har bodd i Norge i 12 år. I år står han for første gang på Arbeiderpartiets valgliste, under kommune- og fylkestingvalget.

– Jeg er så takknemlig for alt jeg har fått i Levanger. Nå føler jeg det er på tide å gi litt tilbake til lokalsamfunnet, sier Obeed til NRK.

Som ansatt i Levanger kommune jobber han med innvandrere daglig, både i flyktningtjenesten og på et asylmottak. Han mener deltakelse i politikken er en samfunnsplikt, uansett hvilken bakgrunn man har.

Jeg tror innvandrere har mye i bagasjen som kan berike samfunnet vårt. For å nå frem må man delta i politikken, sier Khalil Obeed.

Kvinner er like engasjert

Er spent på valget

Fatima Almanea starter jusstudier til høsten, men skal kombinere det med politikken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kjønnsfordelingen blant kandidater med innvandrerbakgrunn, er jevnere enn kandidatene sett under ett. 51 prosent er menn, og 49 prosent er kvinner ved årets valg.

20 år gamle Fatima Almanea fra Verdal kom til Norge fra Irak for åtte år siden. Allerede som 16-åring startet hun sitt engasjement i AUF. Hun mener innvandrere kan komme med nye løsninger på gamle problemer, og at engasjement i politikken er et eksempel på god integrering.

– Det er veldig viktig å inkludere innvandrere i lokalsamfunnet. Det gjør man i aller høyeste grad ved å la de delta i politiske beslutninger. Dette er god integrering, sier Almanea til NRK.

Ikke overrasket

Valgforsker

Anders Todal Jensen mener det er viktig for demokratiet at flest mulig blir hørt.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

Anders Todal Jensen er valgforsker ved NTNU. Han mener at innvandreres økende interesse for å delta i politikken er et tegn på at integreringen fungerer godt i Norge.

– Det skyldes at mange innvandrere har bodd lenge i landet. De har begynt å tenke på mer på norsk politikk på lik linje med andre nordmenn og derfor deltar de også mer i politikken, sier Todal Jensen til NRK.

Norge har lenge hatt som mål å få innvandrere til å integreres i det politiske livet, sier Jensen. Innvandrere får stemme ved lokalvalg allerede etter tre år, i motsetning til ved stortingsvalg hvor de ikke får stemme før etter syv år. Todal Jensen mener det er positivt for partiene å ha den bredden som innvandrere tilfører.