NRK Meny
Normal

Vil gi studentene makten tilbake

Regjeringen vil reversere de rødgrønnes lovendring og gi studentene tilbake flertallet i alle saker som behandles i samskipnadene.

Studenter

Studentene får tilbake flertallet i samskipnadens styrer med regjeringens forslag.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Studenten har i mange saker mistet flertallet i samskipnadene. Dette vil regjeringen endre på slik at makten igjen tilfaller studentene, sier medlem av Stortingets utdanningskomité, Sivert Bjørnstad (Frp), til NRK.

– Studentene vet best

Det var i 2012 daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) fremmet og fikk gjennomslag for en lovendring der studentsamskipnaden sine lokale styrer måtte ha minst 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i viktige saker.

Endringen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2013, og gjelder i dag i saker som omhandler låneopptak, investeringer i nye studentboliger, oppstart av virksomhet med et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering.

Reaksjonene fra studentorganisasjoner over hele landet lot ikke vente på seg.

– Nå mister studentene blant annet råderetten over byggingen av nye studentboliger, sa leder av Velferdstinget i Trondheim, Ola Magnussen Rydje, til NRK den gang.

– Problemet med dagens ordning er at den uthuler prinsippet om at samskipnadene skal styres av studentene selv. Samskipnadene er studentenes egen velferdsorganisator, og derfor tror vi at studentene er de som vet best og mest om akkurat det, sier Bjørnstad.

Les også: Samskipnaden i Narvik mister ansvaret etter pengerot

Har full tillit

Regjeringens reversering av de rødgrønnes lovendring innebærer at det igjen holder med knapt flertall for å fatte vedtak i viktige saker.

Bjørnstad tror studentene vil sette pris på regjeringens beslutning.

– Engasjementet for to år siden viste at dette er en viktig og stor sak for studentene.

– Har studentene tilstrekkelig kompetanse i krevende saker som omhandler for eksempel investeringer og låneopptak?

– Ingen har større interesse enn nettopp studentene av at samskipnadene styres godt. Derfor har jeg tillit til at de evner å lytte til de andre i styret, og at de klarer å ta egen beslutninger basert på de fakta som til enhver tid ligger der, sier Bjørnstad.

Kunnskapsdepartementet vil nå utarbeide et lovforslag som så skal sendes ut på høring. Deretter kommer saken til behandling i Stortinget.

Bjørnstad håper en lovending kan tre i kraft i 2015.