Vil gi samene egne jervekvoter

Stortingsrepresentant André Skjelstad (V) i Nord-Trøndelag mener at samene må få egne jervekvoter for å unngå at reindriftsnæringa bryter sammen.

Jerv
Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

– I de to siste årene er det utbetalt mer i erstatning for tapte dyr enn hva samene har tjent på salg av kjøtt. Når det er slik begynner det å gå alt for langt, sier Skjelstad.

Per Flatberg, styreleder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, er uenig og mener det fins alternativer til å skyte mer jerv.

– Vi har tross alt et ansvar overfor rovdyra, og det er noe reindrifta også må forholde seg til. Vi mener at tiltak som bedre tilsyn i kalveperioden og flytting av rein bort fra områder med mye rovdyr bør prøves først.

André Skjelstad sier han ikke tror dette vil fungere på sikt, siden rovdyra bare vil følge etter matfatet.

– Forslagene Flatberg kommer med kan være et supplement, men jeg tror ikke det vil være nok til å få til en bærekraftig utvikling innen reindrifta.