Vil gi fiskerinæringen økt frihet

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) ønsker mindre politisk styring med fiskerinæringen. Hele næringen er under hardt økonomisk press.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier de må fjerne noen av de omfattende reglene innenfor fiskerinæringen.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I dag startet fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim, og her ble to delrapporter om norsk fiskerinæring lagt fram. Der får de store politiske reguleringene av næringen skylden for at mange bedrifter sliter tungt økonomisk.

– Større armslag

– Dette må vi gjøre noe med. Vi har særlig ei hvitfisknæring som sliter med lønnsomheten, og da må vi regulere mindre og gi næringa større armslag slik at de kan tjene penger, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til NRK.

Ifølge de to rapportene fra Universitetet i Tromsø, Nofima og Sintef, har politikerne bidratt til å begrense norsk fiskerinæringens konkurransekraft.

– Det er en klar konflikt mellom målet om å bli verdens beste sjømatnæring og måten fiskerinæringen reguleres på i dag. Skal målet oppnås, må politikerne lette på trykket til fiskerinæringen, sier professor Robert Tveterås ved Universitetet i Tromsø til Dagens Næringsliv.

– Hard konkurranse

Han leder det regjeringsoppnevnte utvalget som er satt ned for å gjennomgå sjømatnæringens rammevilkår, lønnsomhet og konkurransekraft. Konklusjonen skal være klar innen jul.

– Næringa sliter med dårlig økonomi og hard internasjonal konkurranse, og vi har ikke noe valg. Skal vi skape arbeidsplasser og trygge bedriftene langs kysten, må vi slippe opp litt, mener Aspaker.

Laksenæringen har klart en slik omstilling bedre enn fiskerinæringen ellers. Nå vil min isteren gi resten av næringen bedre arbeidsvilkår.

– Verdifull ressurs

– Vi har en verdifull ressurs utenfor kysten vår. Den må vi utnytte til å skape større verdier. Reguleringen virker hemmende på hvitfisknæringa i dag, men mange bedrifter velger likevel å satse. Vi vet også at mange av dem lykkes, og da må vi som politikere lage et bedre regelverk, sier hun.

Elisabeth Aspaker ville ikke si noe om hvilke regler som må endres.

– Det må vi komme tilbake til. Nå får vi en grundig rapport på bordet før jul, og i løpet av neste år skal regjeringen legge fram et sak for Stortinget med våre forslag til endringer, sier fiskeriministeren til NRK.