Vil gi elever fri til kjøreopplæring

På grunn av de nye fraværsreglene må mange ungdommer bruke sommerferien for å sikre seg førerkort. Nå vil Frp at de obligatoriske kjøretimene ikke skal medregnes som fravær.

Kjøretime

Mange elever har vært nødt til å bruke flere skoletimer i vår, for å få lappen før skolestart.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Kjøreskolene landet over sier at de merker en endring etter at de nye fraværsreglene i den videregående skolen ble innført. NRK skrev tidligere denne uken at det er flere steder som i sommer har lange ventelister for å få kjørt opp.

Lill Harriet Sandaune

Stortingsrepresentant, Lill Harriet Sandaune (Frp), ønsker at elever ved den videregående skolen skal få godkjent fri til å ta kjøretimer.

Foto: Høyre

Dette er til frustrasjon både for elever og kjøreskolelærere. Nå ønsker Frp at skolen godkjenner de obligatoriske kjøretimene.

– Det er ikke noen tvil om at fraværsgrensa var riktig og at den trengs, men man må se dette i en helhet og en sammenheng og få litt fornuft i de, sier Lill-Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for Frp.

Forstår frustrasjonen

Partiet vedtok enstemmig på landsmøtet sitt å gjøre kjøreopplæring enklere å gjennomføre for videregående elever.

– Vi har jo programfestet nå i det nye programmet vårt at den dokumenterte obligatoriske kjøreopplæringa ikke skal medregnes som fravær, sier hun.

Fraværsgrensa teller nemlig ikke de obligatoriske kjøretimene som glattkjøring eller langkjøring som godkjent fravær.

Trafikklærer Thomas Eriksen

Trafikklærer, Thomas Eriksen, skjønner godt de unges frustrasjon over fraværsreglene.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Kjørelærer ved Malvik trafikkskole, Thomas Eriksen, håper disse reglene kan mykes opp.

– Jeg synes de kunne fått fritak for det obligatoriske i hvert fall. De får jo også fravær når de skal ta teoriprøven og førerprøven. De stenger jo klokka 15 og det er jo i skoletida, så jeg forstår at ungdommen er frustrerte, sier Eriksen.

– Kjøreskolene må tilpasse seg

Men stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim, er svært uenig i forslaget fra Frp.

– Jeg mener det er kjempeviktig at elevene møter opp på skolen. De har 190 skoledager i året, og så har de 175 fridager, og da mener jeg at det er helt rimelig å si at man kan ta sertifikatet på de 175 fridagene, sier Asheim.

Henrik Asheim (H)

Stortingsrepresentant, Henrik Asheim (H), mener at elevene kan ta kjøretimer på fritiden.

Foto: NRK

Han mener at skolen må komme foran alt, og at det man lærer på skolen handler om å forberede seg til tiden etter skolen og når man skal ut i arbeidslivet.

– Da må man faktisk venne seg til at ting som kjøreopplæring kan man ikke ta i arbeidstiden, det må man ta på fritiden. Kjøreskolene må også tilpasse tjenesten til når kundene har mulighet til å ta kjøreopplæring, sier Asheim.

Feriene en mulighet

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, sier at vegvesenet blir nødt til å se på hvordan ferieavviklingen skal foregå i tiden fremover for å tilpasse oppkjøringen best mulig til kundene.

– Dette blir utvilsomt kunnskap vi tar med videre. Vi har et ønske om å være tilgjengelig for våre kunder og vi tar med oss dette i planleggingen før høstferien, og også foran neste sommer, sier Vinje.