Vil forske på ny oljeteknologi

77 bedrifter har søkt Forskningsrådet om støtte til å prøve ut ny teknologi for oljenæringen. Ti av dem er fra Midt-Norge, og de har søkt om drøyt 40 millioner kroner til pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Det skal deles ut 100 millioner, og den store interessen skyldes nok situasjonen bransjen nå er i.