NRK Meny
Normal

Vil følge brannsikkerheten

Mange korridorpasienter ved St. Olavs Hospital fører til dårligere brannsikkerhet, mener de ansatte. Nå vil brannvesenet se på saken.

St. Olavs Hospital
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

- Dersom det blir brann her skal pasientene ut og da må vi ha plass til å trille senger, korridorpasienter er noe som bekymrer oss, forteller avdelingssykepleier Elisabeth Røkke ved medisinsk avdeling.

På gangen

I dag tidlig fortalte NRK Trøndelag om de mange korridorpasientene ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Sykehuset har slitt med problemet i mange år og flere tiltak har vært satt i verk for å finne en løsning.

Likevel ligger det i gjennomsnitt 50 pasienter i gangene rundt om på sykehuset.  

- Vi har jo brannkurs og gjør det vi kan, men å godta at det er korridorpasienter er kanskje ikke å ivareta branninstruksen, mener Elisabeth Røkke.

 Følger opp

Trondheim brann- og redningstjeneste har et nært samarbeid med St. Olavs Hospital for å forsikre seg om at brannsikkerheten er god.

I tillegg til regelmessige øvelser har avdelingene mulighet til å ringe en brannvakt dersom de føler det er nødvendig. Denne ordningen har imidlertid ikke blitt brukt de siste to årene.  

Og leder for forebyggende avdeling hos Trondheim brann og redningstjeneste, Anna-Karin Sundberg, tar bekymringsmeldingene fra de ansatte på alvor.  

- Det er ikke sånn situasjonen skal være. Hvis de ansatte er bekymra må de ta det opp, sier Sundberg.

Hun sier brannvesenet ikke vil slå seg til ro med situasjonen ved sykehuset.

- Vi vil forsikre oss om at tiltakene fungerer som forutsatt, sier Sundberg.  

Nye tiltak  

Samhandlingssjef Rolf Windspoll ved St. Olavs Hospital sier man vil sette inn nye tiltak i løpet av våren.  

- Vi har laget en risikoanalyse og vil blant annet innføre ei ekstra brannøvelse, ordne en tilkallingsmulighet for brannvakt og vil ha økt fokus på brannforebyggende tiltak ved avdelingene, sier Windspoll.