Vil forske på effekten av nye kreftmedisiner

Kreftleger i Oslo og i Trondheim ønsker å forske på effektene av forskjellige nye kreftmedisiner. Legene vet nemlig ikke om medikamentene har den effekten de ønsker.

Kreftmedisinen DCA fra Canada

Norske kreftleger vet ikke nok om hvordan nye medisiner virker på folk, og vil forske på dette.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Norske kreftleger vet for lite om effektene av nye medisiner, og det betyr at pasienter får kostbare medikamenter til ingen nytte.

Ledes fra Trondheim

Nå ønsker flere kreftleger i Oslo og Trondheim å gjøre noe med problemet, og vil starte et forskningsprogram på området.

Forskningen skal ledes av lederen for Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Stein Kaasa.

Stein Kaasa, klinikksjef ved St. Olavs Hospital

Stein Kaasa er klinikksjef ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Det er helt opplagt at vi overbehandler noen pasienter, og underbehandler andre. Men vi vet ikke helt hvilke pasienter som bør få hvilken behandling til hvilken tid. Derfor ønsker vi å følge store pasientgrupper over lang tid, sier Kaasa til NRK.

Ambisiøs forskning

Det utvikles stadig nye og kostbare medikamenter. Problemet er at legene ikke vet om disse medikamentene har den effekten de ønsker.

– Dette er veldig ambisiøst, og når vi skal følge store pasientgrupper over lang tid, vil det kreve store ressurser. Men det vil gi oss veldig nyttig kunnskap, mener Kaasa.

Kreftlegen ved St. Olavs Hospital mener det først og fremst er samfunnets oppgave å finne ut av dette. For legemiddelindustrien skal også selge så mye medisin som mulig.

– Vi må lære mer om hvordan medikamentene virker inn i den totale befolkningen. Vi vil sannsynligvis også da få reduserte kostnader fordi pasienter som ikke trenger dyr medisin, heller ikke får det, sier Stein Kaasa.

Dyre medisiner

Han mener samfunnet snart må på banen for å si noe om hvor mye man er villig å betale for medisiner til den enkelte.

– Norske pasienter forventer at samfunnet betaler, og da må samfunnet si noe om hvor grensa skal gå. Det må gjelde uansett hvor unikt legemiddelet er, mener Kaasa.

I dag fungerer det slik at når et firma finner opp en ny medisin, har de patent på legemiddelet i en bestemt tidsperiode. Det betyr at prisene blir høye.

– Når patentperioden er over kan andre firmaer produsere den samme medisinen. Da kan prisen bare bli en tidel av det den var før, sier Stein Kaasa.

Liten framgang

Helsedepartementet har satt av 100 millioner kroner til et større program for kreftforskning i Norge. Stein Kaasa og hans kolleger håper å bli en del av det.

Leder for kreftforskningsprogrammet, er professor Amund Gulsvik ved Universitetet i Bergen. Han sier det er viktig med ny forskning, da dødeligheten blant kreftpasienter fortsatt er skuffende høy.

– Vi må få en mer pasientnær kreftforskning enn vi har hatt. Kreft er jo årsaken til ett av tre dødsfall i Norge i dag. På noen krefttyper som for eksempel lungekreft, har det vært liten framgang de siste årene, mener Gulsvik.