Trondheim vil endre innvandringspolitikken

Bystyret i Trondheim gikk torsdag inn for at papirløse asylsøkere skal få arbeidstillatelse i byen. Dermed taler de regjeringen midt i mot.

Rådhuset i Trondheim

Bystyret i Trondheim tar lokale grep hva angår papirløse innvandrere.

Foto: Tor Beisvåg

Arbeiderpartiet i Trondheim ber regjeringen endre innvandringspolitikken når det gjelder papirløse innvandrere.

For flertallet i bystyret gikk torsdag kveld inn for at de papirløse skal få arbeidstillatelse i Trondheim fram til de blir sendt ut av landet. Dermed sender de et sterkt signal til regjeringen om å endre den nasjonale innvandringspolitikken.

Dermed bryter sentrum-venstre-koalisjonen i byen med regjeringen som vil stramme inn på slike tillatelser. Opposisjonen reagerer sterkt på at bystyret vil endre innvandringspolitikken.

– Handler om menneskeverd

Rune Olsø

Rune Olsø er leder Trondheim AP.

Foto: Arbeiderpartiet
Yngve Brox

Yngve Brox (H) liker ikke at de papirløse innvandrerne skal jobbe.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRk

– Vi ønsker å sende et signal til regjeringen og til høyresiden i norsk politikk om at man må tenke seg om en gang til, sier leder Rune Olsø i Trondheim Arbeiderparti til NRK.

Han mener at de papirløse innvandrerne må ha muligheter, rettigheter og plikter i samfunnet i påvente av å bli sendt ut av landet. De papirløse innvandrerne er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer.

– Det må være slik at folk som er papirløst i Trondheim, har jobb, betaler skatt og kan klare seg selv til de blir sendt ut av Norge. Det hander om menneskeverd, men det handler også om at de skal delta og bidra til fellesskapet, fortsetter Olsø.

– Skal bidra til fellesskapet

Det var et bredt flertall i bystyre om torsdag vedtok interpellasjonen som åpner for at de som oppholder seg i landet uten lovlige papirer kan ta seg en jobb.

– Jeg sjønner ikke hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet og andre nasjonalt er så sterkt i mot at folk som oppholder seg inntil de blir sendt ut, skal ha muligheten til å bidra til fellesskapet som som alle andre, sier Rune Olsø.

Egen innvandringspolitikk

Både Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot vedtaket. De vil ikke slippe inn de papirløse innvandrerne på arbeidsmarkedet.

– Vi synes det er bra at man skal ta vare på alle som bor i byen, om de er papirløse innvandrere eller ikke. Vi reagerer sterkt på at man fra Arbeiderpartiets side vedtar noe som er stikk i strid med egen regjering, sier Brox til NRK.

– Vi kan ikke ha en egen, alternativ innvandringspolitikk i Trondheim som er stikk i strid med den staten har, understreker Brox.

– Selvfølgelig skal vi ikke bryte med nasjonale retningslinjer. Vi kan ikke ta oss til rette og innføre egne regler for Trondheim. Vi ønsker bare å sende et sterkt signal til nasjonale myndigheter om hva vi mener er rett, sier Olsø.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.