Hopp til innhold

Vil eksportere 1500 tonn torsk

Verden vil ha hvit fisk fra Trøndelag.

Gytetorsk
Foto: Geir Rommetveit / NRK

I følge en rapport fra Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening er det økt etterspørsel etter hvit fisk i verden.

Dermed er det stor optimisme i torskenæringen, og regionsjef for FHL Midt-Norge, Jon Arne Grøttum, mener er det behov for å øke produksjonen av opprettstorsk betraktelig i Trøndelag.

- Vi tror torsken blir et veldig godt supplement til laks. Vi har et kjempegodt rødfiskprodukt som vi eksporterer til over hundre land.

- Så ser vi at markedet også etterspør en hvitfiskart av høy kvalitet og det tror vi vi kan tilby gjennom oppdrett av torsk, sier Grøttum.

Vil bli best i klassen

I dag produseres det 10000 tonn oppdrettstorsk i Norge, men bare 300 tonn kommer fra Trøndelag. Det gjør at Trøndelag produserer minst av kystfylkene, men nå er det seks søknader om oppstart av torskeoppdrett.

Grøttum mener at det er grunnlag for en nasjonal årlig produksjon på 60 000 tonn hvor mesteparten kommer i fra Trøndelagskysten.

Torskeoppdrett
Foto: Øyvind André Haram / NRK

Målet er å eksportere 95 prosent av produksjonen til utlandet. Mesteparten til Europa og Asia. Og optimismen som råder har nå smittet over til produsentene.

Gode forutsetninger

Fiskeridirektroatet har fått inn seks søknader fra produsenter som ønsker å starte opp med torskeoppdrett i Trøndelag. En av dem er Namdal Settefisk AS, som vil bygge et anlegg utenfor Flatanger.

- Markedet for hvitfisk i verden er ganske stort og prisen på torsken har vært veldig stabil, sier daglig leder i Namdal Settefisk AS, Kåre Devik.

- Vi snakker i første omgang aom to konsesjoner på 780 tonn hver så det er snakk om cirka 1500 tonn i produksjon.

Han sier de har gode naturgitte forutsetninger for å drive oppdrett av torsk.

- Vi har bygd oss opp en veldig god kunnskap rundt oppdrett av laks og ørret og vi tror at veldig mye av den kompetansen kan overføres til en hvitfiskart. Vi har også de naturgitte forutsetningene for laks og ørret, som også passer veldig godt til oppdrett av torsk, sier Devik.

- Dette tror vi er et anlegg som kommer til å være veldig bra for Nord-Trøndelag på sikt.