Vil doble uttaket av kalk

I løpet av denne måneden håper selskapet Verdalskalk å få tillatelse til å ta ut dobbelt så mye kalk fra Tromsdalen som de gjør i dag.

Kalkbruddet i Tromsdalen

Verdalskalk ønsker å ta ut dobbelt så mye kalk i Tromsdalen. Fylkesmannen avgjør saken i løpet av kort tid.

Foto: Asle B. Rindsem

Bjørn Iversen, ordfører i Verdal

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal mener kalkproduksjonen i kommunen vil bli svært viktig i årene framover.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Verdal kommune har godtatt utvidelsesplanene, og om kort tid vil fylkesmannen også ta sin beslutning.

– En lang prosess

– Vi har hatt en lang prosess i forhold til å utvide kalkproduksjonen i Tromsdalen. Vi har lov til å ta ut en million tonn kalk i året i den eksisterende tillatelsen, men det er for lite for oss. Vi ser at vi trenger mer kalk, sier konsernleder Sten Solum i Franzefoss minerals.

Selskapet eier store deler av både Verdalskalk og Norfrakalk. Det ligger 7,5 milliarder tonn med kalk i området i Tromsdalen. Får selskapet lov til å ta ut mer enn de gjør i dag, kan dette også bety flere arbeidsplasser.

Samtidig har produksjonen av kalk også møtt mye motstand fordi det følger med en del utslipp av kvikksølv. Likevel mener Sten Solum dette er forsvarlig.

Frykter ikke kvikksølv

– Myndighetene mener utslippene av kvikksølv er forsvarlig, og vi ligger godt under den grensa som er satt, understreker han.

Heller ikke verdalsordfører Bjørn Iversen bekymrer seg nevneverdig over utslippene av kvikksølv.

– Jeg konstaterer at virksomheten ved Norfrakalk ligger langt under den utslippsgrensen da har fått fra det statlige myndighetene, sier han.

– Stort potensial

I kommunestyret var det 26 som stemte for og åtte som stemt imot forslaget om utvidelse av kalkproduksjonen da saken ble behandlet 17. juni i fjor. Iversen mener kalkbedriftene har vært viktige, og vil bli viktige for kommunen i årene framover.

– Vi er ikke i nærheten av å ta ut det fulle potensialet i Tromsdalen. Jeg tror vi er i begynnelsen av en stor utvikling, og vi ønsker å videreutvikle kalkvirksomheten. Desto mer videreformidling av kalk, desto mer avkastning både for bedriften og samfunnet rundt, mener ordføreren i Verdal.

Tromsdalen

Det ligger trolig rundt 7,5 milliarder tonn med kalk i Tromsdalen.

Foto: Camilla Bilstad/NRK