Vil doble antall sykehjemsplasser for rusmisbrukere

Trondheim er en av tre kommuner i Norge som tilbyr sykehjemsplasser til rusmisbrukere. Nå legges det fram forslag om å doble kapasiteten.

Sissel Trønsdal

Kommunalråd Sissel Trønsdal fra Arbeiderpartiet i Trondheim mener tilrettelagte boligtilbud er viktig.

Foto: Even Nielsen / NRK

– Vi får flere og flere med sammensatte problemer, også i de ordinære sykehjemmene våre, sier kommunalråd Sissel Trønsdal til NRK.

Koster like mye som en vanlig plass

Trønsdal ber rådmannen se på mulighetene for å doble antallet sykehjemsplasser til rusmisbrukere i Trondheim.

– Jeg mener tilrettelagte boligtilbud er viktig, enten det gjelder rus, demens eller psykiatri.

En sykehjemsplass for rusmisbrukere koster 860 000 kroner, som er det samme som en tradisjonell sykehjemsplass. Storbyene Oslo, Trondheim og Stavanger er de eneste i landet som har et slikt tilbud. På landsbasis er det 31 plasser. Fem av disse ligger i Trondheim.

Kan være utfordrende

I januar i fjor åpnet Trondheim kommune fem sykehjemsplasser for rusmisbrukere på Tiller helse- og velferdssenter. Rusmisbrukerne bor vegg i vegg med demente og andre pleietrengende pasienter, men i adskilt avdeling. Alle bor under samme vilkår.

De har likevel andre utfordringer enn de tradisjonelle sykehjemsbeboerne. Rusmisbrukerne får bo på sykehjemmet selv om de ruser seg.

– Vi har ikke noe kontroll med rusen og hva som foregår sånn sett. Det vi har kontroll med er at det foregår i trygge rammer, og at de andre pasientene ikke føler seg truet eller opplever noe ubehag med ordningen, sier fagansvarlig Bernt Sylthe ved sykehjemmet.

Økonomisk trangt

Flere av rusmisbrukerne ved sykehjemmet opplever at økonomien kan være utfordrende.

– De må betale som alle andre. Når alt betalt, er det lite å kjøpe tobakk og rusmidler for. Mange synes nok at det er krevende, sier Sylthe.

Kommunalråd Trønsdal har likevel stor tro på ordningen. Hun ser for seg å flytte en gruppe beboere til et nytt sykehjem, og utvide tilbudet på Tiller med fem flere sykehjemsplasser til rusmisbrukerne.

– Jeg mener det er viktig å gi denne gruppen et tilbud som ivaretar god omsorg for beboerne, sier hun til NRK.