Hopp til innhold

Vil bygge ut denne naturperlen

Fylkestinget i Nord-Trøndelag gikk onsdag inn for en utbygging av Trongfossen i Namsskogan kommune.

Trongfossen

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ønsker en mindre omfattende utbygging av Trongfossen enn det Nord-Trøndelag E-verk har gått inn for tidligere.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Ola Morten Teigen, FrP Stjørdal

Ola Morten Teigen fra Frp forsvarte utbyggingen av Trongfossen.

Foto: Frank Almås / NRK

Utbyggingen av Trongfossen til kraftformål har vært veldig omstridt, og naturvernerne har forsøkt å stoppe utbyggingsplanene. Men lokalt har politikerne i Namsskogan ønsket en kraftutbygging.

Med 30 mot fire stemmer gikk fylkespolitikerne inn for en utbygging i mindre skala enn det som var planlagt i konsesjonssøknaden fra Nord-Trøndelag E-verk.

– Bedre enn polsk brunkull

Fremskrittspartiets gruppeleder, Ola Morten Teigen, mener motstanderne av utbyggingen legger altfor stor vekt på fugl og fisk i denne saken.

– Vi bør se at dette er alternativet til å bygge ut polsk brunkull. Hvis vi ikke produserer ren strøm, er det mange som står i kø for å produsere skitten strøm, sa Teigen fra fylkestingets talerstol.

Politikerne understreker også at den utrydningstruede namsblanken skal overvåkes nøye i forbindelse med utbyggingen av Trongfossen, også etter at kraftverket står ferdig.

SV og Venstre sa nei

SV og Venstre ville at NTE skulle trekke konsesjonssøknaden fordi de frykter konsekvensen for namsblanken.

Anne Kolstad fra SV var krystallklar i sin motstand mot utbyggingen av Trongfossen.

– Hvis man ønsker å gjøre noe som er både enklere, billigere og gir flere arbeidsplasser enn å bygge ut Trongfossen, kan man heller satse på Enøk-tiltak, sa SV-politikeren i fylkestinget.

Norges vassdrags- og energidirektorat har tidligere sagt nei til utbygging av Trongfossen av hensyn til den truede fiskearten.

Det er Olje- og energidepartementet som endelig skal avgjøre om Nord-Trøndelag E-verk får bygge kraftverk i Trongfossen.

Namsblanken

Fylkestinget krever en nøye overvåking av Namsblanken hvis Trongfossen skal bygges ut.

Foto: Kjartan Trana/NRK / NRK