Vil bygge ny tribune

Ranheim Fotball vil rydde opp i rotet og bygge ny tribune med plass til 1000 tilskuere.

Skisse til ny tribune på Ranheim stadion.

Den nye tribunen på Ranheim stadion skal etter planen kunne tilby 1000 sitteplasser.

Foto: Rambøll / Ranheim toppfotball / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ranheims sportslige suksess fører til at klubben må investere i stadionanlegget for å få beholde spillerlisensen.

1.000 sitteplasser

Norsk Fotballforbund har pålagt Ranheim fotball å gjøre ganske mye med tribuneanlegget. For å få fornyet spillelisens til førstedivisjonsspill i 2012 må klubben stille med 1.000 sitteplasser for publikum.

I dag kan klubben tilby publikum 409 sitteplasser på midlertidige stillaser. 200 av sitteplassene i 2012 må være under tak.

Klubben nevner i mulighetsstudien at eliteseriespill krever 3000 sitteplasser, hvorav 1000 under tak. Det er satt av plass til videre utbygging for å dekke dette kravet, om situasjonen skulle oppstå.

Nye tribuner og ny bane for Ranheim fotball

Denne midlertidige tribunen ble montert til åpningen av den nye hovedbanen på ranheim i juli 2010.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Må prioritere tv

Forballforbundet stiller også krav til forbedrede fasiliteter for media. Blant annet må Ranheim stille med et nytt og bedre kameratårn, for å få bedre tv-bilder.

Ønsket om bedre og flere direkteoverførte kamper gjør at Forballforbundet også krever at Ranheim må levere stadionlys med 1200 lux som også har nødstrømsforsyning.

Artikkelen fortsetter nedenfor tribuneskissen.

Skisse for nytt tribuneanlegg på Ranheim.

Skisse for nytt tribuneanlegg på Ranheim.

Foto: Rambøll / Ranheim toppfotball / NRK

Helhetlig plan

På oppdrag fra styret i toppfotballgruppa har konsulentselskapet Rambøll utarbeidet planer for en trinnvis videreutvikling av stadionområdet på Ranheim.

Arbeidet er satt i gang fordi styret er frustrert over at stadionanlegget til Ranheim fortsatt ser ut som en anleggsplass.

Selv om det er snart ett år siden DnB Nor Arena stod klar til fotballkamper er jeg skuffet og lite stolt over at det fortsatt er en byggeplass vi tilbyr besøkende, spillere og tilskuere, sier styreleder Rune Venås i Ranheim toppfotball til klubbens hjemmeside.

Evig byggeplass

Venås viser til den omfattende byggeaktiviteten i Ranheims nærområde de siste årene, med bygging av nye Ranheim skole, ny idrettshall og nye boligområder.

– Hele prosessen har vært preget av mangel på helhetstenking og koordinering mellom de ulike byggeprosjektene, sier Venås til klubbens hjemmeside.

Venås ønsker å få oppgradert hele området rundt idrettsparken. Kommunen skal bygge ny gangvei fra rundkjøringa i Ranheimsveien langs ny hovedvei nord for området frem til Ranheim skole og Ranheimsfjæra boligområde

Uorganisert aktivitet

Dessuten ønsker toppidrettsgruppa å til gode barn som driver uorganisert idrett. På sjøsiden foreslår klubben å bygge en aktivitetspark med skateboardramper, og baner for sandvolleyball og tennis.

Allerede onsdag kveld skal et ekstraordinært årsmøte i moderforeningen Ranheim idrettsforening ta stilling til å la fotballavdelingen disponere en festeavtale for tomta der den nye tribunen skal bygges.

Artikkelen fortsetter nedenfor områdekartet.

Områdekart Ranheim idrettspark.

Områdekart fpr den ferdige Ranheim idrettspark.

Foto: Rambøll / Ranheim Toppfotball / NRK

Todelt utbygging

For å få finansiert det nye tribuneanlegget forutsettes det at offentlige og private service- og tjenesteytende næring etableres i tribunebygget i tillegg til at klubben bruker deler av arealene til klubbhus og administrasjon.

Ranheim toppfotball foreslår en trinnvis utbygging hvor trinn 1 omfatter et mindre tribunebygg, flomlys og varmesentral for hovedbanen. Dette skal ferdigstilles i løpet av 2012.

Investeringskostnad for trinn 1 er anslått til 22 millioner kroner hvorav om lag 14 millioner gjelder idrettsformål.

Trinn 2 vil omfatte nye gangveier, grøntanlegg, parkeringsanlegg, aktivitetsanlegg samt ytterligere utvidelse av tribunebygg med utleiearealer. Dette forutsettes å skje i perioden 2013-16 og vil kreve ytterligere ca 20 mill i investeringer.

Skriv din mening om de nye planene på Ranheim i kommentarfeltet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag