Vil bygge en kopi av Bakke gård i Namsos

Ivar Andreas Asbøll vil rive et 160 år gammelt våningshus på Høknes utenfor Namsos, og bygge opp en ny gård, akkurat som Bakke gård i Trondheim.

Høknes gård i Namsos

Eieren av Høknes gård vil rive dette huset, og bygge et nytt hus lik det som stod der på slutten av 1700-tallet.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Høknes ligger et par kilometer øst for Namsos sentrum, og er trolig en av de eldste gårdene i Namdalen. Det er funnet rester av hus fra eldre jernalder, og arkeologer mener det kan ha vært drevet jordbruk her helt siden bronsealderen for minst 2500 år siden.

Bakke gård

Bakke gård ligger på Møllenberg i Trondheim.

Foto: Jørgen B. Leangen / NRK

Stort forfall

– Det huset som står der i dag ble tatt i bruk i 1855, og er sterkt preget av forfall. Jeg ser ingen mulighet til å restaurere det, sier dagens eier av gården, Ivar Andreas Asbøll.

Det er lenge siden det ble drevet jordbruk på gården, og de siste årene er nesten alt av jordbruksland blitt til boligområder. Men Asbøll vil likevel satse på Høknes.

– Før det huset som står der i dag ble bygd, stod det en bygning der som skal ha vært en kopi av Bakke gård i Trondheim. Det var fogd Svend Nordahl som bygde dette huset rundt 1770, som skal ha hatt tre etasjer og inneholdt mer enn 100 dører, sier Asbøll.

Bakke gård i Trondheim

Bakke gård i Trondheim ble bygd på slutten av 1760-tallet.

Foto: Cato Edvardsen / Creative Commons

Nå vil han altså rive huset fra 1855 og bygge en kopi av det som altså stod der tidligere. Foreløpig vet han ikke hvor mye dette prosjektet vil koste. Namsos kommune har gitt han lov til å rive, men det er usikkert om Nord-Trøndelag fylkeskommune vil anke avgjørelsen.

Ivar Andreas Asbøll

Ivar Andreas Asbøll vil bygge opp igjen Høknes gård slik den framstod på slutten av 1700-tallet.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Jeg ser i alle fall ingen mulighet til å sette i stand dagens hus, og det vil bli dyrere enn å bygge nytt. Men låven og stabburet som er mye eldre har jeg planer om å restaurere, sier Asbøll.

Begikk selvmord

Fra begynnelsen av 1500-tallet beskrives Høknes gård i skriftlige kilder, og den har også i perioder vært fogdegård og administrativt sentrum i Namdalen. Det har dermed stått flere bygninger på gården gjennom århundrene.

Høknes gård i Namsos

Våningshuset fra 1855 er sterkt preget av forfall.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Det mest spesielle må likevel ha vært Svend Nordahl flotte kopi av Bakke gård som stod der fram til begynnelsen av 1800-tallet.

– Det var en bestemt grunn til at de rev denne kopien av Bakke gård som stod her på Høknes. Det skal nemlig ha vært en same som gannet på gården og de som bodde der, før han tok sitt eget liv i ett av rommene på gården. Dermed rev de hele bygningen og brente det meste av materialene. Det sier litt om tradisjonen rundt samene i Namdalen i eldre tider, sier Asbøll.

Høknes gård i Namsos

Det er funnet spor av jordbruksdrift på Høknes helt tilbake til eldre jernalder og bronsealderen.

Foto: Espen Sandmo / NRK